Günümüzün trend sahibi kad?nlar?n?n göz kama?t?r?c? stillerinin birer vazgeçilmezi olmak isteyen The Latest Thing; stili ile fark yaratmak isteyen kad?nlara ??kl?k sunuyor…

Mina Ekici ve Yasemin Hekimo?lu’nun yarat?c? oldu?u “The Latest Thing” markas?, moda dünyas?na h?zl? bir giri? yapt?! Trendleri yak?ndan takip eden, giyindikleri ile “ben buraday?m” demek isteyen, dinamik ve modern kad?nlar? hedefleyen, “The Latest Thing” moda severlere, benzersiz bir deneyim sunmaya haz?r.

 

Stiline ‘özgün’ bir ruh katmak isteyenlere

“Moda a?kt?r” diyen kad?nlara özgün, ??k ve modern bir alternatif olma amac?yla hayata geçirilen The Latest Thing sezonun tüm trendlerini analiz edip, “bütünlük” alg?s? yaratmaya çal??madan karma bir koleksiyon olu?turuyor.

Kad?n vücudunu tan?yan, öz güvenlerini d??ar? vurmalar? için onlara f?rsat veren, yeri geldi?inde s?radan i? k?yafetlerini bile e?lenceli ve modern hale getiren The Latest Thing’in, ?lkbahar-Yaz 2018 koleksiyonunda bluzlar, elbiseler, etek-bluz tak?mlar  ve tulumlar dikkat çekiyor.

??k, modern ve her zaman stil sahibi!

The Latest Thing’in koleksiyonunda; saten kuma?lardan desenlere, balon kollardan f?rf?r ve drape detaylara kadar feminen bir tarz yarat?l?yor. Yaz?n vazgeçilmezi ince gömlekler ise, sezonun anahtar parçalar? aras?nda. Tasar?mlar? ve kesimleri ile ince uzun bir siluet yaratan koleksiyonunun renk paleti a??rl?kl? olarak pastel tonlar?, çe?itli desenler, ve eskitme krem tonlardan olu?uyor.

Bir al??veri? sitesinden daha fazlas?

Çal??an veya al??veri? yapmak için d??ar? ç?kmaya vakit bulamayan kad?nlar için pratik bir al??veri? deneyimi sunan The Latest Thing, kullan?c? dostu web sitesi ile dikkat çekiyor. ?nternet sitesinden sipari? verdi?iniz ürünleri evinizde diledi?inizce deneyip, markan?n Instagram adresinde sunulan kombin önerilerinden ilham alarak, harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

Bir cevap yazın