Y?llard?r en çok tart???lan eserlerden biri olan Mona Lisa hakk?ndaki iddialara bir yenisi daha eklendi!

?talyan sanat ara?t?rmac?s? Silvano Vinceti, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunda iki farkl? model kulland???n? iddia etti. Modellerden ilkinin Mona Lisa del Giocondo olarak bilinen Lisa Gherardini, ikincisinin ise Salai olarak bilinen Gian Giacomo Caprotti oldu?unu konu?uluyor.

?talya Milli Tarih ve Kültürel Miras?n Geli?tirilmesi Komite Ba?kan? Silvano Vinceti; “?ddiam?z?n, Mona Lisa tablosunun ilk tabakas?nda, k?z?l ötesi teknolojiyle görülebilen tart??mas?z bir ispat? mevcut. Bu tabakada, gülümsemedi?i ve ne?eli olmad??? aksine melankolik ve üzgün oldu?u görünüyor.” diyerek;  Leonardo taraf?ndan yap?lan bir ba?ka tablo Salai’nin her özelli?ini Mona Lisa ile kar??la?t?rarak delilleri bir araya getirmek için uzun süre ekibiyle birlikte çal??t???n? da belirtiyor.

“Leonardo’nun Salai’de kulland??? tüm boyama tekniklerini inceledik ve Mona Lisa ile kar??la?t?rd?k. Baz? ayr?nt?lar mükemmel uydu. Sanatç? iki model kullanm?? ve kendi hayal gücünden gelen yarat?c? ayr?nt?lar? onlara eklemi?. Burada Leonardo’nun çift cinsiyetlili?e olan uzun süreli hayranl???n?n etkisinin oldu?unu dü?ünüyorum. Di?er bir deyi?le Leonardo için mükemmel ki?i bir erkek ve bir kad?n?n kombinasyonuydu.”

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.