Mudo’nun Kurucusu, Onursal Ba?kan? ve Türkiye’nin önde gelen sanat koleksiyonerlerinden Mustafa Tavilo?lu‘nun deniz ve bal?k tutkusunun küçük bir göstergesi olan “Rastgele” sergisi, yeni Mudo Concept Maslak Ma?azas? sanat galerisinde sanatseverlerle bulu?uyor.

Sergi, Tavilo?lu’nun son yirmi y?lda toplad??? bal?k temal? koleksiyonundaki, her biri ayr? hikayeye sahip 1000’i a?k?n parçadan olu?uyor. Tavilo?lu’nun dostlar? taraf?ndan verilen hediyeleri de kapsayan koleksiyon, ziyaretçilerini denizlerin maviliklerinde büyüleyici bir yolculu?a ç?kart?yor.

1 Aral?k’ta izleyiciyle bulu?an ve 3 ay sürecek sergide, Tavilo?lu’nun ki?isel sanat koleksiyonunda bulunan, dünya çap?nda sanatç?lar?n elinden ç?kan deniz – bal?k temal? 34 sanat eseri de yer al?yor.

Mudo Concept’in ma?azac?l???n konseptini de?i?tirdi?i yeni Maslak ma?azas?; Türkiye ve Avrupa’dan alan?nda uzman mimarlar?n dokunu?lar?yla in?a edildi. Binlerce seçkin ürünü ve dünya konseptlerini bir arada bulabilece?iniz yeni Maslak Mudo Concept, çiçekçisi, cafe & restoran? ve sanat galerisiyle misafirlerine benzersiz bir al??veri? deneyimi sunuyor.

Total
0
Shares