Son y?llar?n en be?enilen ve en çok yak??t?r?lan çifti Murat Boz ve Asl? Enver ‘in uzun süreli bir ayr?l???n ard?ndan tekrar birlikte olduklar? iddia edildi.


Murat Boz ve Asl? Enver‘i tekrar bar??t?ranlar?n yak?n çevreleri oldu?u dü?ünülüyor.

Henüz iki taraf da durumu do?rulayan veya reddeden bir aç?klama yapmad?.

Total
9
Shares