Bebeklerin günlük hijyenik bak?m?n? sa?lamak için en çok tercih edilen bak?m ürünleri, pratik olmas? dolay?s?yla ?slak mendillerdir. Bebe?in cilt temizli?inde kullan?lan ?slak mendiller, bebe?in cildine uyumlu olmad???nda tahri?e ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilmekte ve uzun vadede ciddi cilt problemlerine yol açabilmektedir.

Mustela ara?t?rmac?lar?, bebek cildinin fizyolojisini daha iyi anlamak için 60 y?l? a?k?n bir süredir devam ettirdikleri ara?t?rma programlar?nda, bebeklerin özel ihtiyaçlara sahip farkl? cilt tipleri ile do?duklar?n? ve do?umdan itibaren bu cilt tipine özel bak?m yap?lmas? gerekti?ini tespit ederek annelerin en çok kulland?klar? ?slak mendilleri de cilt tiplerine göre geli?tirdiler.

  • E?er bebe?in cildi yumu?ak ve pürüzsüz görünüyorsa Mustela Normal Ciltler için Islak Mendil’i,
  • E?er bebe?in cildi so?uk hava, rüzgâr, yünlü k?yafetler ve babas?n?n sakal? gibi günlük stres faktörlerine kar?? kolayca k?zararak veya ka??narak tepki gösteriyorsa Mustela Çok Hassas Ciltler için Islak Mendil’i,
  • E?er bebe?in cildi a??r? kuru, yer yer ka??nan, yer yer k?rm?z? ve pullanm?? görünüyorsa Mustela Stelatopia Çok Kuru Ciltler için Islak Mendil’i tercih edebilirsiniz.

 

 

Dermatolojik ve pediatrik gözlem alt?nda test edilen Mustela Islak Mendiller, do?al içerikli hammaddelere öncelik verilerek üretilmi?tir. Alkol, Paraben, Phthalate ve Phenoxyethanol gibi maddeler içermez. Her cilt tipi için özel olarak formüle edilen Mustela Islak Mendilleri tüm yetkili eczanelerde!

 

Total
0
Shares