?stanbul’un en eski ve en hareketli semtlerinden Ni?anta??’nda aç?lan Müstesna Kafe misafirlerini evinde hissettirecek ?ekilde tasarlanm??. Kap?dan içeri girdi?inizde bir kafeye de?il, en sevdi?iniz dostunuzun evine misafirli?e gelmi? gibi hissediyorsunuz. Tüm bu samimiyeti ve s?cakl??? sa?layan ise kafenin amatör bir ruha sahip olmas?. Bir mimar ve seramik sanatç?s? buray? açarken, eski dostlar?n bulu?ma, yeni dostluklar?n olu?ma noktas? olarak tasarlam??.

Dostluklar?n de?i?medi?i bu mekanda sizi her gün de?i?en bir menü kar??l?yor. Belki bir gün geldi?inizde kafe sahibinin menüde olmayan limonatas?n? veya duman? üstünde kurabiyesini deneyebilir, her u?rad???n?zda farkl? bir yörenin kahvesini istedi?iniz demleme metodu ile içebilirsiniz.

?kinci el sanat eserleri ve antika e?yalar?n, eli?i tasar?m ürünlerinin de buran?n bir parças? olmas?, tüm bunlara istedi?inizde sahip olabiliyor olman?z kafeye bamba?ka bir keyif kat?yor. Kahve içti?iniz kupadan, oturdu?unuz koltuktaki mindere kadar her ?eyi asl?nda sat?n alabilirsiniz. Müstesna’n?n sahipleri mekanlar?n?n ruhunu ?öyle tan?ml?yor; “Buras? günlük tela??n içinde sevgiyle kar??lan?p, tebessümle u?urlanaca??n?z huzurlu bir kafe.”  Ekibin baristas? da, hasta oldu?unuzda bir tas çorba ya da bir fincan k?? çay? içebilece?iniz kom?u evi olarak tan?ml?yor kafeyi. Siz de buraya misafirli?e gelmek istiyorsan?z, sabahtan ak?am 10’a kadar Vali Kona?? Caddesi, Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak, 3/A’da kap?lar? aç?k, bekliyor olacaklar.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın