Sosyal medya, dünden beri Naomi Campbell‘?n hamile oldu?u dedikodular? ile çalkalan?yor. Nedeni ise Campbell’?n sevgilisi Skepta’n?n Instagram üzerinden payla?t??? ultrason karesi!

?ngiliz rapper Skepta’n?n payla?t??? ultrason karesinin üzerinde “Baby Adenuga” yaz?yor. (Skepta’n?n gerçek ad? Joseph Junior Adenuga.)

Sadece gül emojisi ile kareyi payla?an Skepta veya naomi Campbell taraf?ndan bu haberlere henüz bir onay veya yalanlama gelmi? de?il.

Drake, Lil Yachty ve Wiley gibi ünlü müzisyenlerin karenin alt?na tebrik mesajlar? yazmalar? ise iddialar? daha da kuvvetlendirdi.

?

Skepta (@skeptagram)’in payla?t??? bir gönderi ()

Campbell geçti?imiz y?l anne olmak hakk?nda ?u ?ekilde aç?klama yapm??t?: “Her zaman çocuk sahibi olmak konusunda dü?ünüyorum. Ama ?imdi bilim sayesinde istedi?im an çocuk sahibi olabilirim.”

Ünlü model ayn? zamanda çocuk için baba figürünün oldukça önemli oldu?unu da belirtmi?ti.

Total
0
Shares