?ranl? kad?n haklar? savunucusu avukat Nasrin Sotoudeh, Tahran’daki bir Devrim Mahkemesi taraf?ndan 38 y?l hapse ve 148 k?rbaç cezas?na çarpt?r?ld?. “Komplo kurmak“, “yolsuzlu?a te?vik ve fuhu?“, “sisteme kar?? propaganda“, “kamu düzeninin bozulmas? “,” casusluk ” gibi ifadeler iddianamesinde bir araya getirildi.

Sotoudeh, 2012 y?l?nda Sakharov Dü?ünce Özgürlü?ü Ödülü’nükazanm??t?. Ba?örtüsü olmadan soka?a ç?kan ?ranl? kad?nlar?; mücadele etmelerini gerektiren kanunlar? protesto etmek için bar??ç?l bir ?ekilde savunan Nasrin Sotoudeh için istenen bu ceza yüksek ironi özelli?i ta??makta. O ?imdi hapishanede ve ?ran, Birle?mi? Milletler Kad?n?n Statüsü Komisyonu için onun ismini önerdi.

Her zaman savundu?umuz tüm de?erler için – erkekler ve kad?nlar aras?nda e?itlik, kad?nlar?n özgürle?mesi, ifade özgürlü?ü, vicdan özgürlü?ü – biz Marie Claire Türkiye ve uluslararas? bas?mlar?m?z ad?na Nasrin Sotoudeh için özgürlük ve ko?ulsuz serbest b?rak?lma talep ediyoruz.

?mza kampanyas?na Change.org üzerinden kat?labilirsiniz.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.