Cildinizin soluk, gri ve stresli bir görünümü varsa kirlilik kar??t? bak?mlar? tercih edebilirsiniz. Önerilerimiz ise a?a??da.

Büyük ?ehirlerde maruz kald???m?z hava kirlili?i ve egzoz dumanlar?ndan etkilenen cilt h?zla parlakl???n? kaybeder. Hava kirlili?i sa?l???m?za ve cildimize zarar verir.

Cildi ya?land?r?r, kurutur, gözenekleri büyütür, cildi solukla?t?r?r ve akne olu?umunu art?r?r. Çevreye yay?lan ozon ve azot oksitlerin cilt üzerindeki kusurlar?, yan?klar? ve havas?zl??? tetikledi?ini biliyoruz. Bütün bunlar hücre sa?l???n? bozmada etkili.

Bu etkilerden kaç?nmak için ise s?kça terlemek, sa?l?kl? beslenmek, antioksidan içeren meyve tüketmek gerekiyor. Cildinizi beslemek için sabah ak?am düzenli bir ?ekilde temizlemelisiniz. Koruyucu ve antioksidan içeren nemlendiriciler ?ehirde ya?ayanlar?n ki?isel bak?mlar?na dâhil etmesi gereken ürünler aras?nda yer al?yor.

Total
0
Shares