Efsane foto?rafç?s? Bill Cunningham’?n sözleriyle: “En iyi defile her zaman sokakta olmu?tur ve her zaman olacakt?r.”

?u günlerde New York’ta gerçekle?en moda haftas? bu duygular?n gerçek oldu?unu bir kez daha gösteriyor. Kimi zaman sokak stili görünümleri, defilelerdeki sunumlardan çok daha öne geçmekte.

New York sokaklar?n?n kald?r?mlar?nda yürüyen kad?nlar, bizlere bir blazerin alt?na bir bal?kç? yaka kazak ve etkileyici saç modeliyle nas?l cool görünece?ini f?s?ldamakta.

Günün modas?na uygun bu sokak stillerini daha da parlatan bir ?ey varsa kesinlikle tazeleyici duran saç modelleri. Ekmek üstüne sürülen o leziz tereya?? gibi adeta.

Bu sezon sokak stilinin y?ld?zlar? kesinlikle; omuz hizas?ndaki bir model ve saç aksesuarlar?.

Orta uzunluktaki bir saç zaten kendi ba??na bir gösteri? ta??makta. Öndeki parçalara takaca??n?z ???lt?l? bir tokayla da zahmetsiz ??kl??a kavu?abilirsiniz.

Pratik ve fotografik bir görünüm için iki toka kullan?m?na ne dersiniz?

Yüzü çerçeveleyen ve katmanlara ayr?lan do?al bukleler, mükemmel hacim için aran?lan seçenek de?il mi?

Zarif bir Paris ???lt?s? için bereye, do?al bir ?ekilde ?ekillendirdi?iniz saçlara ve iki parçal? tüvit bir tak?ma ne dersiniz?

Total
0
Shares