Ni?an yüzü?ünü ki?iselle?tirmek kadar do?al ve normal bir ?ey olamaz, de?il mi? Trendlere de göz atacak olursak, özel tasar?m yüzüklerin biraz geri planda kalmaya ba?lad???n?n haberini not dü?elim. Yap?lan ara?t?rmalar gösteriyor ki; do?du?unuz aya ait olan do?al ta?lar?n ni?an yüzü?ü olarak tercih edilme rüzgar? h?zl?ca esmeye devam ediyor.

megmaskell.com

??k olmas?n?n yan? s?ra, sadece size özgü olmas? bu do?al ta? seçimine olan ilgiyi daha da art?r?yor. Peki, hangi ta? sizin için uygun bunu biliyor musunuz? ??te do?du?unuz aya göre do?um ta?lar?.

Ocak: Garnet
?ubat: Ametist
Mart: Akuamarin
Nisan: Elmas
May?s: Zümrüt
Haziran: ?nci
Temmuz: Yakut
A?ustos: Peridot
Eylül: Safir
Ekim: Opal
Kas?m: Topaz
Aral?k: Turkuaz

Total
0
Shares