Herkesin “ya?am koçu”, “ili?ki gurusu” ya da “her ?eyin uzman?” oldu?u günümüzde ikili ili?kiler neden bu kadar zorla?t? dersiniz? Parlak kariyerler, ne?eli sosyal ortamlar, örnek ailelerle doluysa her yer insanlar neden terapiye daha çok ihtiyaç duyar oldu? Her ?eyden her an her yerde haber alabildi?imiz bir ça?da “arad???m?z ki?iye” neden ula?am?yoruz?

??te bu kitapta bu sorular?n hiçbirinin yan?t?n? bulamayacaks?n?z! Bu kitap bu sorularla ya?ayan bir kad?n?n hikâyesi; mucizelerle ya da sonsuz ac?larla dolu de?il, hepimizinki gibi bir hikâye… Gerçek ili?kiler, gerçek beklentiler ve gerçek arzularla örülü…

Nora Romi’nin yazd??? Ortal?kta Adam m? Yok? Destek Yay?nlar?’ndan ç?kt?.

Arka kapaktan:

Barda tek ba??na tak?lanlar, k?z k?za tatile ç?kanlar, her yerde kendi ba??na e?lenen bir yaln?z kad?nlar ordusu. Peki nerede bu adamlar?

Ba?kas?n?n yakt??? ate?te ?s?nanlar, yaras?na tuz basanlar, hak edilmemi? mucizelerin pe?inde ko?anlar… Konu ili?kiler olunca koca dünya tarihini doldurmaya yetecek kadar fazla trajediye sahibiz. Üstelik çivi çiviyi söker diye trajediyi trajediyle bo?maya meyilliyiz. Ne diyordu Shakespeare: “Gözlerine yeni bir zehir bul ki, yok etsin ötekinin zehrini.”

?yi de hayat böyle mi geçecek?

Bu roman hayat?n?z? de?i?tirmeyecek, kendinizle ya da hayat?n?zla ilgili s?k?nt?lar? al?p yerine çözümler koymayacak. Pozitif enerjiler, karmalar, evrene gönderiler, mesajlar yok bu kitapta. Sadece bir kad?n olarak hepimizin isteyerek ya da tesadüfen ya?ad??? ya da ya?ayaca?? gayet somut, gayet gerçek ili?kiler var.

Bir de olmayan adamlar.

?zini sürdü?ümüz ama yüzüne yüzümüzü süremedi?imiz, ismi olup cismi olmayanlar.

Elle tutulan, vücutla ya?anan, ruhla hissedilen bu hikâyelerin benzerini ya?amad?ysan?z ya da en yak?n arkada??n?z ya?amad?ysa belki de siz hiç ya?amad?n?z!

Total
13
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.