Bir y?ld?r her ay farkl? konseptle farkli DJ performanslar? ile e?lence severleri biraraya getiren Ondokuz30, birinci y?l?n? Alancha’da verece?i parti ile kutlamaya haz?rlan?yor.

Çi?dem Arkant taraf?ndan kurulan Ondokuz30, y?ldönümünü MINI ana sponsorlu?unda 13 Kas?m Sal? günü Alancha’da verece?i parti ile kutlayacak.

Ünlü DJ David ?aboy’un e?lik etti?i partide konuklar gece geç saatlere kadar doyas?ya e?lenecek.

Ondokuz30 sponsorlar? aras?nda bulunan Taurus Event gecenin sonunda bir ki?iye çift ki?ilik Ç?ra?an Saray?’nda konaklama, yeni nesil meyhane öncülerinden Hadi Karaköy ise bir çifte e?lence dolu bir ak?am yeme?i hediye ediyor olacak. Etkinli?in tasar?m sponsor ise creative ajans Deep360 olacak.

 

Total
0
Shares