Türk mutfa??; büyük ölçüde Orta Asya, Ortado?u ve Balkan mutfa??n?n birle?mi? ve rafine edilmi? hali olarak tan?mlanan Osmanl? mutfa??n?n miras?d?r.

Osmanl?; kendi bölgelerinin çe?itli mutfak geleneklerini, Ortado?u ve Orta Asya mutfaklar?ndan esinlenerek, yo?urt gibi Türk unsurlar? ile birle?tirdi ve ortaya, bugün hala varl???n? sürdüren birbirinden nefis Osmanl? mutfa?? yemekleri ç?kt?.

Osmanl? mutfa?? denince akla; kuzu eti ile tatl?-tuzlu-ek?i tatlar?n birlikte kullan?ld??? lezzetli et yemekleri ve bol ?erbetli tatl?lar gelir. Bu mutfa??n yemeklerine bakt???m?zda; gerçekten de pek çok yemekte etin ve meyvelerin birlikte kullan?ld???n? görüyoruz.

Hafta sonu gelecek misafirleriniz için özel bir sofra haz?rlamak istiyorsan?z, Osmanl? mutfa??n?n e?siz yemek seçenekleri aras?ndan seçim yapabilirsiniz.

Osmanl? mutfa??n?n sevilen lezzetleri Kirde Kebab?, Mutancana, Kariye Pilaki ve Mahmudiye tariflerini bu listede bulabilirsiniz…

Kirde Kebab? Tarifi

Osmanl?’da saray mutfa?? yemeklerinden biri olan Kirde Kebab?; kuzu eti, domates, biber, so?an ve mantar? bulu?turur ve yemek lava? ekmekleri ya da krep dilimleri aras?nda servis edilir. Üzerinde de nefis bir yo?urt ve baharatl? k?zg?n ya? gezdirilerek servis edilir.

Bu tarifte, etlerin do?ru marina edilmesi ve uzun uzun pi?irilmesi oldukça önemlidir. Böylece, çok daha yumu?ak ve lezzetli bir et dokusu elde edebilirsiniz. Ad? çok zahmetli gibi görünse de, asl?nda haz?rlamas? oldukça kolayd?r.

Ak?ama gelecek misafirleriniz için lezzetli bir et yeme?i haz?rlamak isterseniz; lava? ya da krebin aras?nda servis edebilece?iniz bu bol lezzetli kirde kebab? tarifini deneyebilirsiniz.

Malzemeler

Marine için;

 • Taze kekik,
 • Tuz,
 • 1 çay barda?? süt,
 • 1 çay barda?? zeytinya??,
 • 1 adet so?an?n suyu

Yemek için;

 • Lava? ya da krep,
 • 1 adet so?an,
 • 1 adet biber,
 • 1 adet k?rm?z? biber
 • 1 adet domates,
 • Salça,
 • S?v?ya?,
 • Tuz,
 • Karabiber,
 • Yo?urt

Nas?l Yap?l?r?

 • ?lk olarak etleri bir kaba al?n. ?çerisine sütü, zeytinya??n?, so?an suyunu ve baharatlar? da ilave edin ve elinizle yo?urarak kar??t?r?p, dinlenmeye b?rak?n.
 • Bir tencereye ya?? al?n ve ya?? ?s?t?n.
 • Is?n?nca, do?ranm?? so?an ve biberleri tencereye al?n ve sebzelerin rengi dönünde ku?ba?? do?ranm?? etleri de tencereye al?n.
 • Do?ranm?? domatesleri, tuz ve karabiberi de ilave edin ve biraz daha soteleyin.
 • Et güzelce pi?ene kadar k?s?k ate?te pi?irmeye devam edin.
 • Lava? ya da krebi servis taba??na al?n. Dilerseniz bu ?ekilde servis edebilir, dilerseniz bir kat lava?- bir kat etli kar???m ?eklinde kat kat da servis edebilirsiniz.
 • Kat kat servis edecekseniz; üzerinde yo?urt ve baharatl? ya? kar???m? gezdirebilirsiniz.
 • Tek kat ?eklinde servis edecekseniz; yo?urdu yeme?in yan?nda servis edebilirsiniz.
 • Afiyet olsun.

Mutancana Tarifi

Türkiye’ye gelen turistlerin vazgeçilmez Osmanl? mutfa?? yemeklerinden biri olan mutancana, gerçekten de saray mutfa??na yak???r bir lezzettir.

Tatl?n?n, tuzlunun ve ek?inin ayn? tencerede bulu?tu?u ve ortaya muazzam bir lezzetin ç?kt??? mutancana, Fatih Sultan Mehmet döneminden günümüze kadar gelmi?tir.

Edirne mutfa?? yemeklerinden biri olan mutancana; kuzu etini badem, üzüm, kay?s? ve incir gibi lezzetler ile bulu?turur ve baharatlar ile birlikte nefis bir lezzete dönü?ür.

Zengin malzeme listesi, ??k sunumu ve unutulmaz lezzeti ile davet sofralar?n?za da çok yak??acak bir yemektir.

Malzemeler

 • 600 gr kuzu eti (orta büyüklükte do?ranm??),
 • 10-12 arpac?k so?an,
 • 1 su barda?? üzüm (k?rm?z? üzüm),
 • 2 çorba ka???? tereya??,
 • Yar?m bardak iç badem,
 • 5-6 adet kuru incir ( orta büyüklükte do?ranm??),
 • Yar?m litre et suyu,
 • 1 çorba ka???? zeytinya??,
 • Tuz, karabiber, sumak
 • Taze kekik

Nas?l Yap?l?r?

 • 1 yemek ka???? zeytinya?? ve tereya??n? ald???n?z tencerenin alt?n? aç?n ve ya?? ?s?t?n.
 • Ya? ?s?n?nca; tuz ve karabiber ile lezzetlendirdi?iniz etleri tencereye al?n ve her iki taraf?n? da k?zart?n.
 • Bir taraf?n? hiç dokunmadan mühürledikten sonra di?er taraf?n? çevirin ve k?zart?n.
 • Etler renk al?nca taze keki?i ve ard?ndan arpac?k so?anlar? da ilave edin ve 2-3 dakika daha soteleyin.
 • So?anlar?n rengi de?i?ince içerisine incir, kay?s?, iç badem ve üzümleri de ilave edin.
 • Daha sonra baharatlar?n? ekleyin ve bir tahta ka??k yard?m?yla güzelce kar??t?r?n.
 • Et suyunu da tencereye al?n ve kapa??n? kapat?p alt?n? kapat?n.
 • Tencereyi önceden ?s?t?lm?? 145 derece f?r?na verin ve 2-3 saat pi?meye b?rak?n.
 • F?r?nda pi?erken ara s?ra suyunu kontrol edin, suyunu çekti?ini görürseniz biraz daha et suyu ilave edebilirsiniz.
 • Afiyet olsun.

Kariye Pilaki Tarifi

Osmanl? Saray mutfa?? yemeklerinden biri de Kariye Pilaki’dir. Pilaki denince akl?n?za ilk gelen lezzet barbunya ise, bir de karidesli pilakiyi deneyin.

Ayn? tabakta karides, havuç, so?an, biber, kereviz gibi lezzetleri bulu?turan ve bitti?inde muazzam bir lezzete dönü?en kariye pilakiyi; bal?k menüsü haz?rlad???n?z misafir sofralar?n?z için de tercih edebilirsiniz.

Karides lezzetini bol vitaminli sebzeler ve nefis bir bal?k suyu ile bulu?turan ve üzerinde dereotu ile birlikte servis edilen kariye pilakiyi kesinlikle be?eneceksiniz.

Malzemeler

 • Yar?m kilo karides (küçük boy),
 • 1 orta boy havuç,
 • 100 ml bal?k suyu,
 • Yar?m orta boy kereviz,
 • 1 adet k?rm?z? biber,
 • 1 adet ye?il biber,
 • 2 dal ye?il so?an,
 • 50 gr inci so?an,
 • Tuz,
 • 2 yemek ka???? zeytinya??,
 • 100 ml s?cak su,
 • Çeyrek demet dereotu,
 • Taze karabiber

Sosu ?çin;

 • 15 gr zeytinya??,
 • 15 gr un

Nas?l Yap?l?r?

 • ?lk olarak karidesleri güzelce y?kay?n ve ay?klay?n.
 • Kerevizin kabu?unu soyun ve küp küp do?ray?n.
 • Havucu ve biberleri de küp küp do?ray?n.
 • Ye?il so?an? ince k?y?m do?ray?n.
 • Bir tencereye 2 yemek ka???? zeytinya??n? al?n ve ya?? ?s?t?n.
 • So?anlar? tencereye al?n ve rengi pembele?ene kadar kavurun.
 • Ard?ndan kerevizi ve havucu da tencereye al?n.
 • Daha sonra biberleri ve ye?il so?an? da ilave edip birkaç dakika daha soteleyin.
 • Bal?k suyunu ve suyu ilave edin ve orta ate?te pi?meye b?rak?n.
 • Bir sos tavas?na zeytinya??n? al?n.
 • Ya? k?z?nca unu da ilave edin ve unun rengi dönene kadar hafifçe kar??t?rarak kavurun.
 • Kaynayan yeme?in suyundan bir kepçe al?n ve unlu kar???m?n içerisine ekleyin.
 • Ard?ndan yava?ça bu kar???m? yeme?in içerisine dahil edin.
 • Karidesleri de tencereye al?n ve birkaç dakika daha pi?irdikten sonra tencerenin alt?n? kapat?n.
 • Yeme?i servis tabaklar?na al?n ve üzerini k?y?lm?? dereotu ile süsleyerek servis edin.
 • Afiyet olsun.

Mahmudiye Tarifi

15. ve 16. yüzy?llarda, Mahmudiye ad?yla bilinen ball? tavuk yeme?i, Osmanl? saray mutfa??n?n zengin ak?am yeme?i menülerinde yer alan, oldukça lezzetli bir yemektir.

Osmanl? mutfa??n?n sevilen lezzetlerinden biri olan Mahmudiye; tavu?u kuru meyve ve kuruyemi?lerle birle?tiren, doyurucu bir ana yemek alternatifidir. Tatl? ve ek?i lezzetleri bulu?turan pek çok yeme?in yer ald??? Osmanl? mutfa??n?n bu lezzetli yemek alternatifi, hem lezzeti hem de ??k sunumu ile davet sofralar?n?zda yerini almay? hak ediyor.

Tavuklar? üzüm, badem, kay?s? ve ard?ndan bal ve hardal gibi aromatik lezzetlerle bulu?turan ve ortaya nefis bir lezzetin ç?kt??? Mahmudiye’yi, yan?nda sade bir pilav e?li?inde servis edebilirsiniz.

Malzemeler

 • 1 orta boy tavuk,
 • 1 orta boy so?an (piyazl?k do?ranm??)
 • 15 adet kuru kay?s? (do?ranm??),
 • 1 çorba ka???? bal,
 • 1 çay ka???? hardal
 • 50 gr badem (soyulmu?),
 • 50 gr tereya??,
 • 1 bardak su,
 • 1 avuç kuru üzüm,
 • Tuz ve karabiber

Nas?l Yap?l?r?

 • ?lk olarak tavu?u orta büyüklükte parçalar halinde do?ray?n.
 • Bir tencereyi oca?a al?n ve tereya??n? tencereye al?p ?s?t?n.
 • Ya? ?s?n?nca so?anlar? tencereye al?n ve rengi dönene kadar soteleyin.
 • Daha sonra tavuklar? da ekleyin ve birkaç dakika daha sotelemeye devam edin.
 • ?çerisine üzüm ve kay?s?lar? da ekleyin.
 • Hardal, bal, tuz ve karabiberi de ilave edin ve suyunu ekleyin.
 • Kaynamaya ba?layana kadar orta ate?te pi?irin.
 • Kaynay?nca alt?n? k?s?n ve suyunu çekene kadar k?s?k ate?te pi?irin.
 • Bir sos tavas?na az miktarda tereya?? al?n ve ?s?t?n.
 • Ya? ?s?n?nca bademleri tavaya al?n ve rengi dönene kadar soteleyin.
 • Yeme?i bir servis taba??na al?n ve üzerine bademleri serperek servis edin.
 • Ball? tavuk yeme?ini, dilerseniz alt?nda sade bir pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.
 • Afiyet olsun.

Kaynaklar

1  2  4

Total
1
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.