Güzel oyuncu Öykü Karayel’in Galata’daki evine konuk oluyor, bak?m s?rlar? ve güzellik rutinini ke?fediyoruz.

BAKIMLA ?LK TANI?MA

Bak?mla yeni tan??t?m, diyebilirim. Makyaj ürünlerine her zaman bir merak?m vard?. Ama cilt bak?m? gibi genel güzellik uygulamalar?na yeni ihtiyaç duymaya ba?lad?m.

Foto?raflar: Selin Saral

C?LT BAKIMI RUT?N?

“Cildim için genellikle dermokozmetik markalar? tercih ediyorum. Her gün öncelikle Kiehl’s’?n yüz y?kama jeliyle yüzümü y?kay?p, ard?ndan tonikle cildimi temizliyorum. Gün içerisinde, yine markan?n nemlendirici kremini uyguluyorum.

Gece ise yatmadan önce Midnight Recovery Concentrate serumla, yine ayn? serinin göz çevresi kremini kullan?yorum. Bir haftal?k k?sa bir süre içerisinde bile cildime iyi geldi?ini söyleyebilirim.”

Foto?raflar: Selin Saral

MAKYAJ SEANSLARI

“Günlük hayat?mda çok fazla makyaj yapm?yorum. Ama belli zamanlarda yapt???mda, kullanmaktan vazgeçemedi?im ürünler kesinlikle Yves Saint Laurent’?n Kiss and Blush likit rujlar?. Can?m o gün makyaj yapmak istedi?inde, sadece duda??ma ve yana??ma bu üründen kullan?yorum.

Bunun d???nda setlerde ve özel günlerde genellikle makyaj?m? ben yap?yorum. O anlarda benim için en önemli olan ?ey do?al yap?l? bir fondöten kullanmak. Yine ince yap?l? bir fondöten kullan?yorum. Pudradan ise olabildi?ince uzak duruyorum.”

SAÇ BAKIMI

“Saçlar?m?n ince telli ve kuru bir yap?s? var. Dolay?s?yla ba?a ç?kmas? zor bir saç türü. Genellikle evde haz?rlanan uzun vadede etki gösteren bak?mlar? tercih etmek yerine, daha h?zl? sonuç gösteren, kuaförlerde uygulanan keratin bak?m?n? yapt?r?yorum. Bak?m yapt?rd?ktan sonra ise yo?un keratin içeren ?ampuan ve saç bak?m kremi kullan?yorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

EL VE AYAK BAKIMI

“Ellerim için Collistar nemlendirici el kremi ve eczaneden ald???m Dermoskin N-balsam t?rnak bak?m kremini kullan?yorum. Ayaklar?m için de Neutrogena’n?n ayak nemlendiricisini tercih ediyorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

PARFÜM TERC?HLER?

“Eskiden kad?n?n bir tek parfümü olmal?, o koku ona ait olmal? diye dü?ünürdüm. Hatta benim için o parfüm Coco Chanel Mademoiselle'di. Uzunca bir süre bu parfümü kulland?m. Ama ?imdi herkesin kendine has, güzel, do?al bir kokusu oldu?unu ve buna yönelmesi gerekti?ini dü?ünüyorum.

Ba?ka bir kokuyla onu yer de?i?tirmek anlams?z geliyor. O yüzden art?k ancak özel günlerde,  kullan?yor, bittikçe de de?i?tiriyorum."

Foto?raflar: Selin Saral

ÖZEL SIRLARI

“Özel bir s?rr?m hiç yok diyebilirim." (Gülüyor)

Foto?raflar: Selin Saral

 GÖRÜNÜM

“Makyajda pembe tonlar? tercih ediyorum. Likit rujlar, ayd?nlat?c? ve hafif biti?li fondötenler kullan?yorum."

Foto?raflar