Oysho Sport Hub Barselona, Moskova ve Madrid’ten sonra Burcu Esmersoy kat?l?m?yla ilk kez ?stanbul’da gerçekle?ti.

Wyndham Grand ?stanbul Levent’te 22 Eylül Cumartesi günü gerçekle?tirilen Oysho Sport Hub etkinli?inde, Boxing, Surf’s Up ve Active Yoga gibi birbirinden farkl? ayn? zamanda tamamlay?c? özelli?i olan spor dallar?na yer verildi.

Oysho’nun sundu?u bu yeni spor deneyiminde, tam bir spor tutkunu olan ve enerjisiyle kendine hayran b?rakan Burcu Esmersoy’un yan? s?ra; Elisabeth Mass, Hande Can, Gizem Barlak ve Burcu Kutluk gibi isimler de tüm etkinlik boyunca seçilen spor dallar?yla güç, h?z, çeviklik ve enerjiyi bir arada deneyimledi.

Boxing: Tüm kaslar?n sürekli çal??mas?n? gerektiren ve ayn? zamanda adrenalini serbest b?rakman?n ve konsantrasyonu iyile?tirmenin iyi bir yolu olan toplam vücut e?itimi dersidir.

Surf’s Up: Anahtar noktas? denge olan Surf’s Up, fitness ve sörfü su olmayan bir ortamda bir araya getiren bir tekniktir.

Active Yoga: Daha fazla enerji ve hareket özgürlü?ü için bir çok yoga pozisyonuna dayanacak direnç ve esnekli?i sa?layan dinamik bir egzersizdir.

KOLEKS?YON

Eylül ay?nda Oysho tutkunlar?yla bulu?an Sonbahar-K?? sezon koleksiyonunda yer alan spor –giyim koleksiyonu “Oysho Sport Hub” koleksiyonunu olu?turuyor.

Sculpt, Boxing ve Yoga için 3 yeni kapsül koleksiyona sahip olan Oysho, her çe?it spor için daha teknik olarak geli?tirilmi? parçalarla kar??m?za ç?k?yor.

Sculpt koleksiyonu, teknoloji ve moday? mükemmel bir denge içerisinde bir arada sunarken, toparlayan kuma?lar?yla vücüdu tamamen sar?p, kolayl?kla haraket etmeye yard?mc? oluyor.

Her geçen gün spor tutkunlar? aras?nda popülerli?i artan boksun Oysho ile bir araya gelmesi de bu sezon kaç?n?lmaz oluyor!  Boks için haz?rlanan kapsül koleksiyon ‘’ONE MORE ROUND’’ ad? alt?nda, bermuda ?ort, pantalon, vücüdu toparlayan crop-top (sütyen) ve ceket olmak üzere tam 4 farkl? üründen olu?uyor. Renk tonlar?nda ise, Yavru a?z? ve Alt?n detaylar? ön plana ç?k?yor.

Oysho Yoga koleksiyonu ise; yogay? iç ve d?? mekanlarda yapanlar üzerine tasarlan?yor. Pamuklu doku ve yumu?ak detaylar dikkat çekerken, diki?siz desenleriyle de yüksek seviyede konforu sa?l?yor. Koleksiyonda Pembe, Bej ve Deniz Ye?ili tonlar? s?kça görülüyor.

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.