Pandora 2018 ?lkbahar sezonunu do?adan ilham alan 3 koleksiyon ve 

bir yeni karakterle kar??l?yor.

 

Pandora ilkbahar sezonunda Ya?am Kaynaklar?, Do?an?n Büyüsü, Do?an? Yans?t adl? 3 koleksiyonuyla do?adaki elementleri, renkleri ve enerjiyi yans?tan tasar?mlar sunuyor.

Bir di?er yeni koleksiyon ise zeki ve sempatik Büyük Kalp, Küçük Robot.

 

Ya?am Kaynaklar?

 

?çinizdeki do?ay?, suyun safl??? ve büyüleyici simgesinden ilham al?narak tasarlanan mücevherlerle yans?t?n.

Rüya gibi pastel tonlar ve su damlac?klar?n? ça?r??t?ran maviler ile çarp?c? renklere sahip “Ya?am?n Kayna??” serisi, ilham?n? suyun daima de?i?en do?as?ndan al?yor.

Do?an?n Büyüsü

Gücün, prestijin ve feminenli?in de?i?meyen sembolleri, ?lkbahar/Yaz sezonu için haz?rlanan “Büyülü Do?a” koleksiyonuna damga vuruyor.

Peri masallar?ndan ilham al?narak tasarlanan narin çiçek desenleri kusursuzlu?un kap?s?n? aç?yor. Sezonun en sevilen ikilisi; göz kama?t?ran parmak aras? yüzükler ve koleksiyonun kolyeleriyle uyumlu manolya bro?lar. Bu zarif parçalar feminenli?i benimseyen her kad?n?n vazgeçilmezi olacak!

Do?an? Yans?t

Pandora tüm kad?nlar? kendilerini zarif ve do?adan ilham alan tasar?mlarla ifade etmeye davet ediyor. ?lkbaharla birlikte Pandora tasar?mlar?na güne? hüzmeleri, suyun tazeleyici ve temizleyici safl??? ve bahar çiçeklerinin güzelli?i yans?yor. Yeni ba?lang?çlar? ve duygular? simgeleyen gökku?aklar? ve akarsular “Do?an? Yans?t” koleksiyonunda göz al?c? mavi tonlarda canlan?yor.

Küçük Robot, Büyük Kalp

Robot zekas?yla çal??an ama insan kalbinin s?cakl???n? ta??yan yeni karakterimiz “Bella Bot”la tan???n! Becerikli ellerde tasarlanm?? zeki ve sempatik Bella Bot, Pandora’n?n sundu?u geni? ürün yelpazesinin en yeni ve en e?lenceli üyesi.

Saf gümü? ve Pandora Rose seçenekleriyle Bella Bot charm, sizi tasar?m?nda kullan?lan yeni  teknik özellikleriyle tan??t?r?yor. Hareketli bacaklar?, kollar? ve kafas?yla bilezik ve kolyelere e?lence kat?yor; kendi tasar?m?n? daha da sevimli k?l?yor.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın