PIA BRAND bu sezon da bohemin özgürlü?ü, günlük hayat?n temposuna uygun kullan??l?l?k ve ??kl?kla ?ehirli kad?n?n sportifli?ini birbiriyle bulu?turuyor. Her zaman ke?feden, her zaman detayc? her zaman macerac?.

PIA kad?n? ister do?ada ister ?ehrin sokaklar?nda olsun her giydi?i k?yafetle çabas?z ??kl??? detaylarda gizliyor. Ekim ay?ndan itibaren PIA Brand Ni?anta?? showroom, online ve Beymen Zorlu ma?azas?nda sat??a sunulacak.

 

 

Total
0
Shares