Backstage Pirelli The Cal by Albert Watson

Pirelli Takvimi 2019’da ünlü foto?rafç? Albert Watson’?n kadraj?ndan 4 kad?n?n hikayesini anlatacak….

Her y?l tüm dünyada büyük merakla beklenen Pirelli Takvimi’nin 2019 y?l? kamera arkas? görüntüleri payla??ld?. 2019 Pirelli Takvimi’nde dünyaca ünlü foto?raf sanatç?s? Albert Watson’un kadraj?ndan 4 kad?n?n hikayesi anlat?l?yor. Bu y?lki takvimde Misty Copeland, Laetitia Casta, Julia Garner ve Gigi Hadid erkek rol arkada?lar? e?li?inde hayattaki hedeflerine ula?m?? ya da ula?ma yolunda olan film karakterlerini canland?r?yorlar.

 

Pirelli’nin art?k efsanele?en dünyaca ünlü takviminin, 2019 y?l? çekimlerine dair bilgiler ortaya ç?kmaya ba?lad?. Bu y?l 46’?nc?s? haz?rlanan takvimin çekimleri nisan ay?nda New York ve Miami’de gerçekle?ti. 10 gün süren çekimlerde kameran?n arkas?nda, foto?rafç?l?k sanat?na katk?lar? nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth taraf?ndan Britanya ?mparatorluk Ni?an? (OBE) takdim edilen Albert Watson yer ald?. Albert Watson’un Pirelli için tasarlad??? görsel dünyada, bale sanatç?s? Misty Copeland, model ve aktris Laetitia Casta, aktris Julia Garner ve süper model Gigi Hadid erkek rol arkada?lar?yla birlikte belirli senaryolar? canland?r?yor.

Albert Watson, 2019 Pirelli Takvimi için çekti?i karelerde 4 kad?n?n ba?ar? serüvenine e?lik ediyor. Takvim sayfalar?nda bu kad?nlar?n hayalleri pe?inden ko?arken sergiledikleri duygusal güç, tecrübe ettikleri zafer ve yenilgiler ve her de?i?imle nas?l yüzle?tikleri anlat?l?yor.

4 Gün 4 Kad?n 4 Hikâye

2019 Pirelli Takvimi’nin ilk gününde yer alan Misty Copeland, kendi gibi dansç? olan Calvin Royal III ile beraber küçük evlerinde büyük bir y?ld?z olmay? hayal ederken yer al?yor. Takvimin ikinci gününde bir ressam? canland?ran Laetitia Casta, dansç? erkek arkada?? rolündeki Sergei Polunin ile beraber gelece?ini hayal ederken resmediliyor. Takvimin üçüncü günündeki karede botanik foto?rafç? rolündeki Julia Garner’a bir modeli canland?ran Astrid Eika e?lik ediyor. Julia nadir bitkileri çekse de hayali tan?nm?? bir porte foto?rafç?s? olmak. Dördüncü ve son günde ise ünlü süper model Gigi Hadid’i zengin ve ba?ar?l? olmas?na ra?men ki?isel hayat?nda mutsuz bir kad?n olarak görüyoruz. Ona bu karede e?lik eden Alexander Wang ise yan?nda huzur buldu?u, en iyi arkada?? rolünde görülüyor.

 

Total
3
Shares