Poison By K?ramer’in lüks ögelerle harmanlad??? ilkbahar-yaz koleksiyonu “Playground” kad?nlar?n tüm havas?n? de?i?tiriyor. Renklerin en iyi arkada?? çizgiler, çizgilerin kar??s?nda hakimiyetini ilan eden ekose fularlar, sezonun favorileri hayvan desenleri ile stilinize vurgu yap?yor.

Birbirinden ??k tasar?mlar ile göz dolduran Playground koleksiyonu, yaz mevsiminin renklerini, e?lenceli ve masals? bir ??kl?k ile bir araya getiriyor. Feminenlik ve rahatl???n ön plana ç?kt??? bu koleksiyonda, canl? tonlar ve hayvan desenleri göze çarp?yor.

Dünyada modaya yön veren ülkelerden ilham alarak, tasar?mlar?n? feminen güzellikle birle?tiren Poison By K?ramer, ilkbahar -yaz koleksiyonu ile ?ehirli kad?nlar?n e?lenceli ve yarat?c? yönlerini ortaya ç?kar?yor.

Benimle Birlikte Oynar m?s?n?

Her koleksiyonunda farkl? bir hikâye ile kar??m?za ç?kan Poison By K?ramer, yeni koleksiyonu Playground ile kad?nlar? kendi oyun bahçesine ça??r?yor…
?imdi s?ra sizde, kendi hikayeni yaratmaya haz?r m?s?n?

?ddial? ve sofistike k?rm?z?

Tüm zamanlar?n en iddial? rengi k?rm?z?, bu sezon Poison By K?ramer ile çok daha güçlü ve tutkulu bir duru? sergiliyor. Dokundu?u her parçada kendini hemen fark ettiren k?rm?z?, a?k? ve ?ans? yans?tan özelli?i, yüksek enerjisiyle kombinlerdeki yerini al?yor.

Aksesuarlarda çiçek etkisi!

?lkbahar?n geli?ini müjdeleyen renkler, çiçek desenleri ve renklerin en iyi arkada?? çizgiler harekete geçti!  Stilimizi olu?turan tasar?mlar?n her biri özel bir i?çilikle Poison By K?ramer atölyesinde üretilirken, saç aksesuar? zincirli küpeler bu sezona damgas?n? vuracak.

Zarif bir dokunu?

Poison by K?ramer imzal? yüzde 100 ipek fularlar, bu aksesuarlar?n en iddial? örneklerinden. Tarz?na önem veren ?ehirli kad?nlar?n tercihi Poison By K?ramer, 55*55 cm ipek fularlar?n? tam 10 farkl? renk seçene?i ile birlikte sunuyor.

Bodrum ve Alaçat? sat?? noktalar?ndan sonra ?imdi Ankara ve Bursa’da da takipçileri ile bulu?tu…

www.poisonbykiramer.com

Total
0
Shares

Bir cevap yazın