Meghan Markle ve Prens Harry‘nin kraliyet turlar?n?n en çok konu?ulan anlar?ndan biri de Invictus Oyunlar? oldu.

Prens Harry’nin Sidney Liman Köprüsü’ne t?rmanarak bayrak dikmesiyle ba?layan yar??ta, emekli ve gazi askerler çe?itli spor dallar?nda yar???yor.

Invictus Games; 2014 y?l?nda Prens Harry’nin ba?latt??? bir etkinlikti.

Hamile oldu?u aç?klanan Meghan Markle da spor stili ile odak noktas? oldu.

 

 

 

Total
1
Shares