Kate Middleton ve Prens William çiftinin geçti?imiz günlerde kucaklar?na ald?klar? üçüncü çocuklar?n?n ismi nihayet aç?kland?.

Kensington Saray?'n?n yapt??? aç?klamada Cambridge Dükü ve Cambridge Dü?esinin o?ullar?na Louis Arthur Charles ad?n? verdiklerini duyurdu.

Prens Louis'i olarak an?laca??n?n da notu dü?üldü elbette.

Taht?n be?inci varisi olan Prens Louis'in unvan? ise; Britanya ve Kuzey ?rlanda Birle?ik Krall???'n?n Kraliyet Ekselanslar? olacak.

 

Bir cevap yazın