Gözler Meghan Markle ve Prens Harry dü?ününden itibaren, t?pk? halas? Prenses Diana gibi etkileyici görünen Kitty Spencer’da.

Halas? Prenses Diana öldü?ünde alt? ya??nda olan Kitty Spencer, kameralar?n kar??s?na kuzeni Prens Harry’nin dü?ününde ç?kt?.

Prenses Diana’n?n küçük karde?i Charles Spencer’?n 27 ya??ndaki k?z? Kitty Spencer dü?üne, karde?leri ve annesi (Victoria Aitken) ile birlikte kat?ld?.

Turuncu detaylar? olan ye?il Dolce & Gabbana elbisesini turuncu ayakkab?lar?yla birle?tiren Spencer, dü?ünün en göz al?c? isimlerinden biriydi. Ye?il tüllü ?apkas?yla da güzelli?ini daha da parlatmay? ba?arm??t?.

??te Kitty Spencer hakk?nda bilmeniz gereken 6 ?ey…

1-Charles Spencer’?n k?z karde?i Diana’n?n ölümünden sonra çocuklar?n?n kameralar önünde bir ya?am sürmesini istememesi üzerine, Güney Afrika’da bir ya?am kuruyor ve Kitty’nin de çocuklu?u bu topraklarda geçiyor.

 

2-Dönem dönem önemli markalar için modellik de yapan Kitty Spencer, Milano Moda Haftas? Sonbahar / K?? 2018 defilelerinde podyumda da yer alm??t?.

3- Charles Spencer’in alt? çocu?unun en büyü?ü olan Kitty Spencer, ikiz karde?leri Lady Amelia Spencer ve Louis Spencer, Lady Eliza Spencer, Lady Lara Spencer, Lady Charlotte Diana Spencer ve Edmund Charles Spencer’?n ablas?.

4-Ö?renimini Cape Town Üniversitesi’nde tamamlayan Spencer, psikoloji, siyaset ve ?ngiliz Edebiyat? e?itimi ald?. Daha sonra Regent’s University London’da lüks marka yönetimleri e?itimlerine kat?ld?.

5- Hay?r sever kimli?iyle de ön plana  ç?kan Kitty Spencer, Birle?ik Krall?k’taki evsizleri destekleyen bir yard?m kurulu?u olan Centrepoint’in büyükelçisi seçildi.

6- Instagram’da yakla??k 247.000 takipçisi olan Kitty Spencer, s?k s?k lüks tatil karelerini payla??yor.

 

Beautiful day ?? @melissaodabashdesign

Kitty Spencer (@kitty.spencer)’in payla?t??? bir gönderi ()

Total
7
Shares

Bir cevap yazın