Prenses Eugenie’nin gelinlik tercihi için Erdem, Burberry, Stella McCartney gibi markalar tahmin ediliyordu. Ancak Prenses ?a??rtt? ve dü?ününde Peter Pilotto etiketli bir elbise tercih etti.

Peter Pilotto markas? , 2007 y?l?nda ?ngiliz tasar?mc? Peter Pilotto taraf?ndan yarat?lm??t?r ve daha sonra ona Christopher De Vos da kat?lm??t?r. Marka, özellikle bask? tekstil konusunda ba?ar?lar?yla bilinmekte. Pilotto, Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ö?renim görmü? bir tasar?mc?d?r.

Prenses, gelinli?inde tül duvaktan kaç?nd?. Skolyoz rahats?zl??? bulunan ve daha önce operasyon da geçiren Prenses’in sa?l??? ve rahatl??? için gelinli?inin s?rt k?sm?nda destek bulunmamas?na karar verildi.

Total
0
Shares