MANGO geçen y?l oldu?u gibi bu y?l da Primavera Sound adl? uluslararas? müzik festivaliyle i?birli?i yap?yor. Marka, müzik dünyas?n?n bu ünlü etkinli?ine sponsor oluyor ve ad?n? ba? sahnelerden birine veriyor. Bu y?lki programda yer alan Haim, Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, The National, Lykke Li gibi kült müzisyenler ve daha birço?u bu sahnede performanslar?n? sergileyecek.

?irket, konserleri canl? olarak takip edip dinlenebilece?iniz, en önemli anlar? ölümsüzle?tirebilece?iniz ve özel olarak bu festival için seçilmi? koleksiyondan giysiler alabilece?iniz “MANGO Summer Shop” adl? bu alanda müzik sevgisini ve deneyimleri bir araya getiriyor. Bu bulu?man?n ortak noktas? olan kaliteli müzik ile bu alan, performanslar aras?nda dinlenebilmeniz için ideal ögeleri içeriyor.

Bu, MANGO’nun müzik etkinlikleriyle gerçekle?tirdi?i ve müzik ile estetik aras?ndaki dengeyi kurarak etkinliklere katk? sa?lad??? ilk i?birli?i de?il. Markan?n Jamie Hince (The Kills), Staz y Misha Lindes (The Paranoyds), Alma Jodorowsky (Burning Peacocks) ve Sophie Auster gibi sanatç?larla yapt??? i?birli?ini içeren geçmi?i, bu alana olan s?k? ba?l?l???n? ve ?irketin bu alandaki uzmanl???n? gösteriyor.

Mango Primavera Sound Festivali kapsam?nda markan?n yüzlerinden Bambi Northwood Blyth ile keyifli bir röportaj gerçekle?tirdik.

  • Manken olmaya nas?l karar verdin?

Avustralya’da bir müzik festivalinde ke?fedildim. Bir ajansa kaydoldum ve 4 gün sonra bir derginin kapak çekimini yap?yordum!

 

  • Çok seyahat ediyorsun. Senenin ço?unu hangi ?ehirde geçiriyorsun?

O kadar çok seyahat ediyorum ki! Ama New York benim evim ve en çok vakit geçirdi?im ?ehir diyebilirim.

  • Günlük program?ndan bize bahsedebilir misin?

Her zaman erken kalkar?m, sette olay?m veya olmayay?m. Güne kahve ile ba?lamay? severim ve her sabah egzersiz yapar?m. Güne haz?rlanmam? sa?l?yor. Asl?nda hiçbir günüm bir di?erine benzemez ama her zaman e?lenceli bir ?eyler yapmaya, yeni yerler ke?fetmeye gayret gösteririm. Tabii ki de iyi bir playlist e?li?inde!

 

  • Mango ile ili?kin nas?l ba?lad??

Mango ile birkaç y?ld?r çal???yordum. Sadece k?yafetlerini de?il ayn? zamanda Mango’nun arkas?ndaki bütün aileyi çok seviyorum. Kurucular?ndan, foto?rafç?lar?na, stilistlerinden, PR ekibine ve #mangogirls ekibi. Herkes çok e?lenceli!

  • Mango’nun SS18 koleksiyonundan bir parça seçecek olsan hangisini seçerdin?

Kesinlikle tulumu!

 

  • Formda kalmay? nas?l ba?ar?yorsun?

Pilates, yoga ve ko?u yapmay? çok seviyorum. Ayr?ca k?z?lötesi saunalar en sevdiklerimden.

 

  • Bo? zamanlar?nda neler yapmay? seversin?

Arkada?larla d??ar?da bulu?maktan keyif al?r?m. Hala e?itim al?yorum bu yüzden ders çal??mam da gerekiyor. ?arap içmeyi severim.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın