Raf Simons, iki y?ld?r kreatif direktörlü?ü görevinde devam etti?i Calvin Klein’den ayr?lmaya haz?rlan?yor.

Sözle?mesinin yenilenmesine sekiz ay kala gelen bu ayr?l?k ?a??rtt? elbette ki. Simons’un yakla?makta olan New York Moda Haftas?’nda da bir koleksiyon sunmayaca?? duyuruldu.

Onun b?rakaca?? bu göreve, kimin geçece?i ise henüz aç?klanmad?.

Bu ayr?l?k hakk?nda ise marka ?unlar? söyledi iddia ediliyor;

“Simons’un yarat?c? vizyonundan daha farkl? ve yeni bir yönde ilerlemeye karar verdik”

Total
0
Shares