Dünyaca ünlü bir çok y?ld?z?n tercihi olan Raisa Vanessa, Avrupa’n?n en ünlü lüks konsept ma?azalar?ndan Luisa Via Roma ile i?birli?i gerçekle?tirdi. Raisa Vanessa, Floransa’da bulunan ünlü moda tasar?mc?lar?n?n ürünlerinin sat?ld??? Luisa Via Roma için Sevgililer Günü’ne özel kapsül koleksiyon haz?rlad?.

K?rm?z?n?n ba?rolde oldu?u ve Luisa Via Roma’n?n Sevgililer Günü özel kö?esine ta??d??? koleksiyon 6 look, 1 küpe ve 1 kemerden olu?uyor.

Özel dokulu kuma?lar?n hayat verdi?i tasar?mlar feminen ve seksapeli yüksek kal?plarla birle?iyor. Mini elbiseler ve tulumda transparan danteller, desenler, tüller, dinamik volanlar, ta? i?lemeleriyle yorumlanarak cesaretli, güçlü Raisa Vanessa kad?n?n? ortaya ç?kar?yor. Sevgililer Günü ???lt?s?n? yans?tan göz kama?t?r?c? koleksiyon www.luisaviaroma.com da sat??a sunuluyor.

Total
0
Shares