Orman ve göl manzaras?n?n kesi?ti?i Sapanca Gölü k?y?s?nda yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek destinasyon Spa’s?, ödüllü Richmond Nua Wellness – Spa, ?talyan kozmetik devi Davines Village çat?s? alt?ndaki cilt bak?m ürünü markas? Comfort Zone ile i?birli?i yapt?.

Richmond Nua Wellness – Spa, cilt sa?l??? ve canl?l???n? hedefleyen Comfort Zone ürünlerini, yüz & vücut bak?mlar?nda ve masajlar?nda kullanmaya ba?lad?. Comfort Zone ayr?ca Nua Shop’ta sat??ta.

Richmond International Kreatif Direktörü Belgin Aksoy i?birli?ine dair duygular?n? payla?t?:

“Sevgili Davide ile olan arkada?l???m?z 12 y?l öncesine dayan?yor. Kendisinin hem birey hem de marka olarak, çevreye gösterdi?i duyarl?l???n?, sürdürülebilir güzellik üzerine olan çal??malar?n?, çocu?u gibi ihtimam gösterdi?i Comfort Zone markas?n?n y?llar içinde artarak devam eden ba?ar?s?n?, bir wellness aktivisti ve içeri?i temiz ürün kullanma konusunda çok hassas bir tüketici olarak hayranl?kla izledim. Richmond Nua olarak, misafirlerimizi Comfort Zone ürünleriye tan??t?rmak için sab?rs?zlan?yoruz.”

1997 y?l?nda ?talya’n?n Parma ?ehrinde eczac? ve kimyager Dr. Davide Bolatti taraf?ndan kurulan Comfort Zone, beden ve ruh sa?l??? üzerine yo?unla?an, silikon, paraben, yapay renklendirici ve mineral ya?lar içermeyen, vegan ürünleriyle ödüllü bir spa markas?. 2016 y?l?ndan beri sergiledi?i üst düzey standartlarda sosyal ve çevresel performans? ve transparanl??? ile B Certificate sahibi olan Comfort Zone, günümüzde sürdürülebilir güzelli?e yeni bir yakla??m sunan Davines Village çat?s? alt?nda yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Richmond Nua Wellness – Spa’da Comfort Zone ürünleri ile hem bedeninizi hem ruhunuzu besleyin.

Total
12
Shares