Niyama Private Islands, Maldivler’in son y?llardaki en gözde oteli. Conde Nast dergisinin 2017 y?l?nda Dünyan?n en iyi 4. Resort oteli seçti?i Niyama, birbirine ba?l? ya?mur orman? ile bezenmi?  iki adadan olu?uyor. E?len (Play) ve Dinlen ( Chill )ad? verilen adalarda ,isterseniz canl? müzik e?li?inde e?lenebilir, isterseniz tam bir inziva sessizli?i ya?abilirsiniz. Su üstü ve sahil villalar? ile Dünyan?n her taraf?ndan gelen konuklar?na mükemmel do?a içinde kusursuz,seçkin ve ki?iselle?tirilmi? bir hizmet sunuyor.

Adaya varan her misafire kal??lar? süresinde kendilerine unutulmaz bir Niyama deneyimi ya?atmak üzere bir özel hizmetli tahsis ediliyor . Takura denilen bu özel butler’lar, hizmet verdikleri misafirlerin ada içinde ula??m?n? ve günlük programlar?n? düzenliyor.  Kendi ba??na uçsuz bucaks?z do?an?n tad?n? ç?karmak isteyenler için ise, her villan?n önünde bekleyen iste?e göre dekore edilmi? bisikletler kullan?ma haz?r beklemekte…

Adan?n restaurantlar? ise tam anlam?yla bir gastronomik deneyim .Deniz alt?nda yemek için için Subsix Restaurant , a?açlar?n üzerinde bir Amazon deneyimi için Asya-Füzyon Nest Restaurant, muhte?em bir Afrika deneyimi için Tribe restaurant, ben Akdeniz’den vazgeçmem diyenlere ise Blu Restaurant seçenekler sunmakta… Edge –fine dining,Epicure Restaurant aç?k büfe ,Dune Restaurant at??t?rmal?k The Deli coffee shop  ?ehirden özledi?iniz kahve menüsü ve at??t?rmal?klar için ….

?çkinizi yudumlak için  Fahrenheit Bar ve Edge Bar mükemmel  manzaralar ve canl? müzik e?li?inde kesinlikle kaç?rmaman?z gerekenler. Surfçüler ise her ak?am güne?i canl? müzik e?li?inde Surf Schack Bar da bat?r?yorlar…

Deniz , güne? ve do?an?n yan?nda , Drift Spa ‘y? unutmamak gerekir. Deniz üstü ve orman içi uygulamalar? ile mutlaka denenmeli.. Y?l boyu devam eden uygulamalar?n yan?nda, her y?l dünyadan ünlü estetisyen ve uzmanlar?n? da a??rl?yor. 2018-2019 program?nda Mindfull Touch Uzman? Jane Wood ve Beverly Hills’in ünlü doktorlar? Dr. David Alessi ve Debarah Alessi’nin uygulamalar? yer al?yor.

K?? program?nda pek çok Avrupa’l? grubun sahne alaca?? Niyama  ayn? zamanda Maldivler’in tek surf oteli , Dünyaca ünlü sörfçülerin bulu?ma mekan?. Daimi aç?k hava sinemas? , 6 aydan itibaren çocu?un kabul edildi?i ve ada içinde ayr? bir dünya olan çocuk klubü her zevkten misafiri mutlu ediyor.…

Balay? çiftlerinin en be?endikleri otellerden olan Niyama , balay? dekorasyonlar? , dü?ün organizasyonu , özel fiyatlar? ile hem romantik, hem de canl? zaman geçirmek isteyenler için ideal…

Niyama Privat Islands ,havaalan?nda ki özel lounge’dan ba?layarak , ister çift olarak , ister çocuklu aile olarak  muhte?em do?an?n tad?na zerafetle varman?z? sa?l?yor…..

www.niyama.com

Niyama Private Islands ,Minor Hotels zincirine ba?l?d?r.

?leti?im ve rezarvasyon için : (0212) 327 34 00  

oya@efesopus.com; ve sales@efesopus.com

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.