Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham’?n yapacaklar? konu?ulan dü?ünlerinden yeni dedikodular var. 

18 ayl?k bir erkek bebekleri olan ve sekiz y?ld?r birlikteliklerini sürdüren Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham’?n y?lba??nda yapacaklar? söylenen dü?ünleriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

31 ya??ndaki model ve 51 ya??ndaki aktör, 2010 y?l?ndan beri birlikte, yo?un i? tempolar?ndan ötürü de dü?ün planlar?n? y?llarca erteledi.

View this post on Instagram

working mum ❤️

A post shared by Rosie HW (@rosiehw) on

Ünlü model daha önce yapt??? aç?klamalar?nda, “Dü?ün plan? için kesinlikle konu?uyoruz, bebe?imiz büyüdü?ünde bunu yapman?n kesinlikle çok e?lenceli olaca??n? dü?ünüyoruz.” ?eklinde dü?üncelerini belirtmi?ti.

Çiftin, y?lba??nda görkemli bir törenle evlenecekleri haberlerinin, Rosie Huntington-Whiteley taraf?ndan h?zl?ca yalanland???n? belirtelim. Ç?kan dedikodulara da ?a??rd???n? belirtiyor.

Tabii bu yalanlama stratejik bir inkar da olabilir. Yabanc? bas?n?n ?srarla üzerinde durdu?u son durum özetle ?öyle; bu dü?ün, çiftin Hollywood Hills’teki evlerinde düzenlenecek. ?nkar?n sebebi de, dü?ün haz?rl?klar?n? rahatça yapabilmek oldu?u yönünde. 

View this post on Instagram

ride or die for life ❤️

A post shared by Rosie HW (@rosiehw) on

Rosie Huntington-Whiteley’in gelinli?inin de Givenchy imzal? olaca?? yüksek ihtimal olarak görülenlerden. Di?er alternatifler aras?nda ise Ralph Lauren ve Versace yer al?yor.

.

Total
0
Shares