Stres, a??r? uyaran, beslenme… Hasarl? saçlara yol açabilecek pek çok faktör bulunmakta.

K???n sert ö?elerini bu listeye eklemek ümkün.

Neyse ki, parlamas?n? sa?layacak bak?m araçlar? mevcut.

Saçlar?n?z için; yaz s?caklar?n? ve k???n sert havas?n? atlamatman?z? sa?layacak önerilerimiz a?a??da sizi bekliyor.

OUAI Saç Takviyesi

Saç Takviyesi

Saçlar?n yeniden canlanmas? için saç takviyelerine ?ans vermeye ne dersiniz?

E vitamini, omega 3 ve 6’n?n bir kar???m? olan bu takviye, saç?n do?al parlakl???n? art?rmaya yard?mc?.

Christophe Robin

F?rça +

Parlak saçlar için düzenli f?rçalama önemli maddelerden.

Unutmay?n ki ?u bilgi bir ?ehir efsanesi de?il; f?rça k?llar? saç derisine masaj yaparak, kan dola??m?n? uyar?p, saç büyümesini olu?turmaya yol açar.

Ayn? zamanda kirleri de ortadan kald?r?r. Ancak bu noktada f?rçan?z? do?ru seçmek önemli.

Naylon k?llar genellikle k?r?lmaya neden olabilir. Bunun yerine do?al k?llar? tercih edin.

L’Oréal Paris’in formülleri botanik içeriklerle zenginle?tirilmi? lüks saç bak?m markas? Botanicals Fresh Care

Günlük Y?kama  +

Saç? a??r? y?kaman?n büyük suçlulardan biri oldu?unu hat?rlatma fayda var.

Saçlar? haftada bir iki kez y?kamaya ve o s?rada da do?al ürünlerle bak?m yapmaya ne dersiniz?

Philip Kinglsey sun shield

Saçlar?n?z ?çin Güne? Koruyucu +

Güne?in cildimiz üzerindeki zararl? etkilerine çok dikkat ediyoruz ama ço?u zaman ayn? durumun saçlar?m?z için de geçerli oldu?unu atl?yoruz.

Hem kafa deriniz hem de saç telleriniz yüksek güne? ???nlar?nda riski alt?ndad?r ve yüzünüz kadar koruma, dikkat gerektirir.

UV ???nlar?; saç? y?pratan ve parlakl???n? azaltan faktörlerden.

Saç rutininize özel güne? koruyuculardan eklemeyi ihmal etmeyin.

SPF30 ürünler ve nemlendirici ayçiçek ya?? ile tüm y?l pürüzsüz bak?m? yakalayabilirsiniz.

SLIP | Beauty Sleep Collection

?pek Yast?k K?l?f? +

Güzellik uykusu 101: ?pek yast?k k?l?flar? daha az ?s? yapar ve saç?n?z?n nemini korumas?na yard?mc? olur.

Pamuklu bir yast?k k?l?f?ndan çok daha az sürtünme yaratan ipek k?l?flar; saçtaki k?r?lmay? azaltmaya yard?mc? olmakta.

 

Total
4
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.