Scott Disick’in ‘sat?n alma i?leri’ ile ilgili reality ?ov program?n?n 2019 y?l?nda yay?na girece?i bildirildi.
Ünlü televizyon sunucusu Scott Disick’in kendine ait olacak, kendisi hakk?nda ‘sat?n alma ve sat?? özellikleri’ ile ilgili ?ov program?n?n 2019 y?l?nda yay?na girmesi bekleniyor.

Disick, Radar Online’a konuyla ilgili ?unlar? söyledi:

‘Muhtemelen gelecek y?l ç?kacak ve benim hakk?mda mülk al?m sat?m? gibi ilgilendi?im ?eyleri yapmak harika olacak. Bu biraz farkl? olan bir ?ey. Çünkü benim tutkulu oldu?um bir ?ey.’

Scott daha önce de ‘Royally Flipped‘ adl? bir reality ?ovuna sahipti. Ancak bu ?ov program?, ‘taster’ çekimi bittikten sonra iptal edildi.

Bir kaynak, konuyla ilgili ?öyle demi?ti:

‘Scott’a taster? yay?nlamak için 45.000 dolar verildi. Ama son ürün çok s?k?c?yd? ve düzdü, bu yüzden hemen kapat?ld?. Scott, çekimleri evlerin etraf?nda gerçekle?tiriyordu ama çok s?k?c?yd?. Dizi bir yana, bir gösteriyi sürdürmek için yeterince bilgi sahibi de?ildi.’

Total
0
Shares