TONI&GUY Saç Bak?m ve ?ekillendirme Ürünleri, yeni sezonun ?ifrelerini ?ekillendirme ürünlerinin saçlar?m?zda yarataca?? görünüm ile ke?fetmemize olanak verirken, ?ekillendirme öncesinde saçlar?m?z?n bak?m?n? da dü?ünüyor ve ürün yelpazesinde de ba?tan a?a?? felsefesini uyguluyor.

Biz ?ehirli kad?nlar için her günümüzü haval?, do?al ve bak?ml? geçirmek çok önemli.  TONI&GUY Saç Bak?m ve ?ekillendirme Ürünleri’ nin y?kama, saç? ?ekillendirmeye haz?rlama ve ?ekillendirme üzerine kurulu 3 ad?m?ndan olu?an muhte?em ürün kombinasyonu sayesinde dile?imiz gerçek oluyor!

TONI&GUY, daha kolay ve etkili bir stil için saç?m?z? ?ekillendirme öncesinde haz?rlamam?za olanak veren Prep Serisi’ ini yaratt?. TONI&GUY Prep Serisi ?ekillendirme öncesinde hacimsiz saçlara hacim vermek, kabar?k saçlar? yat??t?rmak, saç? kolay taran?r hale getirmek ve ?s?ya kar?? korumak gibi e?siz kullan?mlar? ile vazgeçilmezimiz haline gelecek.

Moda kulislerinin sahne arkas?ndaki oyuncusu TONI&GUY’ ?n 3 ad?m? ile tarz?n? yaratmaya saç?ndan ba?la, ?ehrin ritmine saçlar?ndaki haval? görünüm ile ayak uydur…

VOLUME PLUMPING MOUSSE – HAC?M VER?C? KÖPÜK

Saç diplerini hedefleyen özel ba?l??? ile saç?n en çok hacim gereken k?sm? olan saç diplerine hacim ve hareket katar. Kuaför salonlar?ndan al?nan ilham ile geli?tirilmi? özel formülü sayesinde, ince telli ve sönük saçlar? a??rla?t?rmadan dolgunluk ve hacim verir.

Kullan?m: Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalay?n. Pompa k?sm? a?a?? do?ru gelecek ?ekilde ürünü ters çevirip, avucunuza bir miktar s?k?n. Islak saç?n?za saç dibinden ucuna kadar uygulay?n. Ekstra hacim için, havlu ile nemi al?nm?? saç?n?z?n diplerinden uçlar?na do?ru e?it bir biçimde da??tarak uygulay?n. (40 TL)

HEAT PROTECTION MIST – ISIYA KAR?I KORUYUCU SPREY

Saç?n?z? bir kalkan gibi koruyan Is?ya Kar?? Koruyucu Sprey, ?s? ile ?ekillendirme sonucu olu?an y?pranma, k?r?lma ve elektriklenmeyi önlemeye yard?mc? olarak, saç?n yumu?ak ve pürüzsüz bir görünüm kazanmas?n? sa?lar.

Kullan?m: Her türlü ?s? ile ?ekillendirme öncesinde, kuru ya da ?slak saç?n?z?n boy ve uçlar?na e?it bir biçimde s?k?n ve tarayarak da??t?n. (35 TL)

LEAVE IN CONDITIONER – DURULANMAYAN ?EK?LLEND?R?C? BAKIM KREM?

Saçlardaki kabarma ve elektriklenmeyi engellemek için özel olarak geli?tirilmi? saç tarama kremi, gün boyu saç?n nemini korur. Saç? yat??t?r?p yumu?atarak, kolayca ?ekil almas?n? sa?lar.

Kullan?m: ?ekillendirme öncesinde, saç?n?z?n uzunlu?una göre gerekli miktardaki ürünü, nemi al?nm?? ?slak saç?n?za ellerinizle ya da tarak yard?m?yla saç uçlar? ve boylar?n?za da??tarak uygulay?n. Tüm saç tipleri için uygundur. Durulanmaz. (35 TL)

 

   

TONI&GUY , 18 sezonu a?k?n süredir London Fashion Week’in resmi saç sponsorlu?unu yürütüyor ve ürünlerini geli?tirirken modadan ilham al?yor.  ?ngiliz saç tasar?m? markas? TONI&GUY, Londra Moda Haftas? kulislerinde edindi?i deneyimle geli?tirdi?i yeni koleksiyonlar? ile Türkiye’de de saç?n?n tarz?yla bulu?mas?n? isteyenlerin tercihi oluyor.

 

TONI&GUY hakk?nda daha detayl? bilgi için:

INSTAGRAM:toniandguyproducts_tr                   FACEBOOK:TONI&GUYProductsTR

TWITTER:TandGProductsTR                                YOUTUBE:TONI&GUYProductsTR

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.