A7 Kitap Yay?nevinden ç?kan kitap, ‘?ekersiz 21 Gün’ Diyetisyen Özge Bezirci Dikici dünyaca ünlü Gourmand Ödüllerinde Y?l?n En ?yi Diyet Kitab? Ödülü olup, sadece bir diyet kitab? de?ildir.

Tüm hayat?n?z? de?i?tirecek, kendinizi yeniden ke?fetmenizi sa?layacak, sa?l?k ve motivasyon rehberidir.
Bu kitapta; arad???n?z sohbeti, motivasyonu, sa?l?kl? tarifleri, örnek beslenme modelini ve ihtiyac?n?z olan ya?am enerjisini bulacaks?n?z. Asla vazgeçmemeniz için size destek olan ve bu süreçte yaln?z olmad???n?z? hissettirmek için elinden geleni yapan bir k?lavuz ve yol arkada??n?z niteli?inde olacak.
21 gün’’ sadece bir ba?lang?çt?r. Önemli olan 21 günü tamamlay?p de?i?en al??kanl?klarla birlikte yolculu?a devam etmek ve ömür boyu al??kanl?klar?m?z? de?i?tirebilmektir.

Bir p?r?lt? m? bekliyorsun?
O p?r?lt? senin içinde!

Yapmak isteyipte yapamad???n ve her gün erteledi?in her ?eyin anahtar? sende!
De?i?imi ba?latmak için, sayfalar? çevirmeye ba?la.
Unutma, de?i?im 1 günde olmaz ama de?i?im 1 günle ba?lar.
Günler haftalar? olu?turur, haftalar aylar?, aylar y?llar? ve y?llar ömrümüzü. Yani, bir gün içinde ald???m?z her karar ve de?i?tirebildi?imiz her “1 gün’’, hayat?m?z?n tamam?na etki eder. Burada, önemli olan sürekliliktir. Devam etmek, b?rakmamak, inatla elimizden gelenin en iyisini yapmak ve pes etmemek!
21 günde neler de?i?iyor görmek ister misiniz?
Hadi ba?layal?m!

Total
0
Shares

Bir cevap yazın