Evliliklerde veya uzun süreli ili?kilerde seks hayat?n?z?n zaman zaman s?radanla?t???n? hissedebilirsiniz. Bu konuda yatak odan?z?n hararetini yükseltecek önerilerimiz olacak.

1# Randevula??n

Beraber ya?ad???n?z e?iniz, sevgilinizle randevula?ma fikri kula?a komik geliyor olabilir. Ama inan?n bu öneri sizi ili?kinizin ba?lang?ç zamanlar?na döndürecek. Hem nostalji ya?ayacaks?n?z hem de bu heyecan? yata?a ta??yabileceksiniz. Haftada bir veya iki haftada bir e?inizle d??ar?da randevula??n. Evinizin al???ld?k ortam?ndan uzakla??p romantik bir ak?am yeme?i yemek, birkaç kadeh bir ?eyler içmek sizi gecenin ilerleyen saatlerini beklemeye itecek. Seksi beklemekten daha heyecanland?r?c? ne olabilir?

2# Bir Yerlere Gidin

Eviniz, yata??n?z harici yerlerde sevi?mek sizi yeni ke?iflere itecektir. K?sa tatillere ç?kmay? deneyin. Bunun için hafta sonlar? ?ehrinize yak?n kaçamak adresler ke?fedebilirsiniz. Hafta sonu buna ay?racak vaktiniz yoksa baz? geceleri otel odas?nda geçirmeye ne dersiniz? Cinsel hayat?n?za renk kataca?? kadar ruhsal olarak da bu kaçamaklar size iyi gelecek.

3# Oyun Zaman?!

Sekse heyecan katman?n en iyi yolu ?üphesiz ki oyunlara yer vermekten geçiyor. Bunun için seks oyuncaklar?ndan yararlanabilirsiniz. Veya evde kendi imkanlar?n?zla kendinize oyun e?yalar? bulabilirsiniz. Romantik  filmlerin vazgeçilmezleri kravat, kelepçe, buz küpleri, masaj ya?lar?…Bunlar sadece ilk akl?m?za gelenler.  Peki cinsel içerikli filmlerden veya pornolardan ilham almaya ne dersiniz? Oyun fikrinin amac? birlikteli?e sürprizler katmak. S?n?rlar?n?z? ke?fetmeye aç?k olun!

4# Konu?un

Özellikle erkekler seksi sevdikleri kadar seks hakk?nda konu?may? da çok seviyorlar. Seks hakk?nda partnerinizle konu?maktan çekinmeyin. Böylece birbirinizin sevdi?i ?eyleri, sevmedi?i hamleleri veya denemek istedi?i ?eyleri ö?renebilirsiniz. Unutmay?n; seks, hakk?nda konu?tukça mükemmelle?ecektir.

5# Fantezileri Deneyin

Konu?urken birbirinize fantezilerinizi de açt?n?z. Peki neden uygulamay? denemeyesiniz? Yeni bir ?eyler ke?fetmek ikinizi de heyecanland?racak. Birbirinizi daha fazla arzulaman?z? sa?layacak. Partneriniz bir role mi girmenizi istiyor. O halde hayallerindeki ki?i olun! Siz de ona iç dünyan?z? aç?n. Kula?a seksi gelmiyor mu?