Daha önce 2014 ve 2016 y?llar?nda da psikolojik destek alan Selena Gomez yine benzer bir süreçten geçiyor. Duygusal çöküntü ya?ad??? belirtilen 26 ya??ndaki ?ark?c? Selena Gomez’in  anksiyete ve depresyon tedavisi amac?yla hastaneye kald?r?ld??? ö?renildi.

Lupus hastas? olan Selena Gomez’in ba????kl?k sistemi ve böbrek sorunlar?ndan dolay? y?prand??? ve duygusal bir çöküntüye girdi?i ö?renildi.

Ünlü ?ark?c?n?n büyük bir a?k ya?ay?p ayr?ld??? Justin Bieber’?n Hailey Baldwin ile süren ili?kisinden ötürü, Bieber hayranlar?n?n Gomez’e yapt??? sosyal medya sald?r?lar?n?n da bu ruhsal çöküntüye sebep oldu?u dü?ünülmekte.

?ark?c?ya yak?n bir kaynak Gomez’in geçmi?i geride b?rak?p sa?l???na ve kendisine odaklanmak üzere t?bbi yard?m almaya karar verdi?ini belirtti.

Gomez en son 24 Eylül’de yapt??? Instagram payla??m?nda sosyal medyaya bir süre ara verece?ini söylemi?ti.

Total
1
Shares