Selena Gomez ve Justin Bieber cephesi yine bir sorunla kar?? kar??ya gibi görünüyor.

Gomez’e yak?n bir kayna??n söyledi?ine göre; 25 ya??ndaki pop y?ld?z? bu aralar sevdikleriyle daha çok vakit geçirmek üzere Texas’ta vakit geçiriyor. Bunun ayn? zamanda; Justin Bieber’?n do?um gününün ard?ndan ili?kilerine ara verdiklerini aç?klad?ktan sonra gerçekle?mesi soru i?aretlerini ço?alt?yor.

Gomez’e yak?n bir kaynak; son ya?anan durumlar? ?u ?ekilde anlatt?:  ” Selena, ailesiyle vakit geçirmek için Texas’a gitti. Justin ile ara verdiler çünkü hem ailesinin bask?s? vard? hem de Justin için yapt??? do?um gününde sorun olan pek çok konu vard?. 

Selena; sessiz ve küçük bir do?um günü partisi yapmak istiyordu; Justin ise kiliseden tüm arkada?lar?n?n dahil oldu?u büyük bir do?um günü yapmak istedi. Bu konu hakk?nda konu?tular ve bu tart??man?n sonu pek de iyiye gitmedi. “

Do?um gününde Gomez Bieber’? bir limuzinle alm??; yak?n arkada?lar?yla birlikte Go-Kart’ta gerçekle?en bir do?um günü partisine götürmü?tü.

Verdikleri bu aran?n; ili?kilerinin sonu anlam?na gelmedi?i sadece iki taraf?n da biraz kafalar?n? bo?altmak istedikleri konu?uluyor.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın