NEW YORK, NY – FEBRUARY 13: Selena Gomez attends Coach 1941 during New York Fashion Week at Basketball City on February 13, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

Geçti?imiz günlerde arkada?lar?yla ç?kt??? yat gezisinde bikinisiyle görüntülenen ve kilo ald??? konusunda sosyal medyada ele?tirilere maruz kalan Selena Gomez; Instagram hesab?ndan güzellik normlar?na kar?? ç?kt???n?n alt?n? çizen bir aç?klama payla?t?.

”Kad?nlar, toplumun kabul etti?i kusursuz güzelli?in imkans?z tan?m?n? yerine getirmeye çal??t?kça; fiziksel mükemmeliyet obsesyonu çevresinde kurgulanm?? ‘güzellik miti’ taraf?ndan sonsuz bir döngü olan çaresizlik, kendi üzerine dü?ünme ve kendinden nefret etme tuza??na dü?üyor.” diyerek güzellik normlar?na kafa tutan Gomez; “Ben; kendime dikkat etmeyi seçiyorum. Çünkü öyle istiyorum. Kimseye bir ?ey kan?tlamak zorunda de?ilim ”  ?eklinde sözlerini sonland?rarak; kendisini ele?tirenlere de yan?t vermi? oldu.

Gomez’in payla?t??? bu anlaml? notun pek çok ki?iye ilham kayna?? olaca??na ?üphemiz yok.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın