Selena Gomez, instagram hesab?n? yeni bir biyografi aç?klamas? ve yeni profil resmiyle güncellerken (annesi Mandy Teefey bir kereyle güncelledi), takipten ç?kard??? ünlü arkada?lar?yla gözlerini üzerine çekmeye devam ediyor.

Gomez’in arkada?l?k takibinden ç?kard??? bu ünlü isimlerden biri de Demi Lovato!

 

300’den fazla ki?iyi arkada?l?k takibinden ç?karan Selena Gomez, ?u an sadece -yeni bir de?i?ilik gelene kadar- 37 ki?iyi takip ediyor.

Takibe devam etti?i arkada?lar? aras?nda ise Taylor Swift, Amy Schumer, Jessica Alba, Francia Raisa gibi isimler yer almakta.

Bu de?i?imin sebebi olarak ise Selena Gomez’in asistan? gösteriliyor. Yap?lan de?i?ikliklerin bir marka stratejisi olarak yorumlanmas? gerekti?i söylenmekte.

Selena Gomez’in, hafta sonu instagram hesab?ndan 13 ya??na kadar ya?ad??? evden bir kare payla?mas? da, yeni bir bölümün ba?lad???na dair i?aretler olabilir.

 

@selenagomez

Total
1
Shares

Bir cevap yazın