Senti Fiori; lüksü ve eleganl??? kutlarken e?siz bir sanat eseri yaratmak için i?birli?i yapan zanaatkârlar?n zanaat yeteneklerini bir araya getiriyor.

Sette bulunan e?siz mücevher parçalar?n?n ilk konsepti, lotus çiçe?inden esinlenilmi?-. Nilüfer bir dizi anlaml? sembole sahiptir ve nilüfer rengine ba?l? olarak çok özel anlamlar ta??yabilir. Örne?in, k?rm?z? nilüfer yükseli? do?umunu ve ayd?nlanmay? ya da baz?lar?n?n yeni ba?lang?çlar olarak dü?ünülebilece?ini temsil edebilir. Di?er anlamlar?, ifade, safl?k ve adanm??l?k içerir.

325 ayar gümü?ten elde edilen bu el yap?m? set; deri choker, swarowski ta??n süsledi?i bir lotus çiçe?i, bir çift parfüm pedi ve parfüm ?i?esi yer al?yor.

https://sentifiori.com/

Total
0
Shares

Bir cevap yazın