Hollywood ünlülerinin gözdesi dünyaca ünlü  efsanevi ?talyan  ayakkab? tasar?mc?s? Sergio Rossi, pop up buti?i ile 27 Mart – 10 Nisan tarihleri aras?nda Beymen Zorlu Center’da.

Beymen Zorlu Center’da moda tutkunlar?yla bulu?an Sergio Rossi Pop Up Buti?i’nde, markan?n ikonik modellerinin yan? s?ra 90’lar?n ikinci yar?s?n?n imaj ve mitlerinden ilham alan 2018 ?lkbahar Yaz Koleksiyonu’nun en gözde ayakkab?lar? yer al?yor.

Markan?n miras?na do?ru bir yolculu?a ç?kan Sergio Rossi’nin 2018 ?lkbahar Yaz Koleksiyonu’nda öne ç?kan ilk detay Sergio Rossi’nin 1997’deki orjinal tasar?m?na referans veren keskin ve güçlü sivri burunlar. Koleksiyondaki süslemelerinin temelini ise  90’l? y?llara özgü soyut bir line konsepti ve couture’u transparanl??a döndürme arzusu olu?turuyor. Süslemelerde kullan?lan aynal? c?vatalar üzerine tutturulmu? kristaller, krampon fikrini yeniden yorumluyor. Geometrik bilek kay??lar?n?n hayali bilezikleri, fiyonk detay?n?n gece elbiselerini an?msatt??? tasar?mlar?n her biri adeta haute couture’a dönü?üyor.

Sergio Rossi’nin 2018 ?lkbahar Yaz Koleksiyonu’nda Brezilya’dan ilham alan çiçek detaylar? ruhani ve soyut bir ?ekilde ortaya ç?karken, taç etraf?ndaki aynal? metal taçyapraklar? üç boyut efekti yarat?rken, markan?n gözde modeli Mary Jane frambuaz, mavi  pudra pembe ve siyah tonlarda günümüze uyarlan?yor.

Sergio Rossi 2018 ?lkbahar Yaz Koleksiyonu, BEYMEN’lerde, www.beymen.com adresinde ve  27 Mart – 10 Nisan tarihleri aras?nda ise Sergio Rossi Pop Up Buti?i’nde moda tutkunlar?yla bulu?uyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın