Herkes Sevgililer Günü plan? konusunda heyecanlan?rken bu karma?adan uzak durmak istiyorsan?z; sizin için haz?rlad???m?z rehbere göz atabilirsiniz.

??te Sevgililer Günü’nü yaln?z geçirenlere 8 aktivite önerisi:

Spa randevusu al?n

Kendinizi ??mart?n! Cilt bak?m?, masaj, pedikür… Kendinizi ne mutlu ve haz?r hissettirecekse onu yap?n! E?er buna para ay?rmak istemiyorsan?z, evde banyo bombas? (bath bomb) ve mumlarla kendi spa ortam?n?z? yarat?n. Sonras?nda meditasyon yap?n.

Bir yolculuk planlay?n

Buralardan uzakla??n! Herhangi bir yolculuk iyi olacakt?r. Solo olarak yapaca??n?z yolculuk, zihninize ve ruhunuza iyi gelecektir. Yaln?z gitmek istemiyorsan?z sizin gibi ba?ka bekar arkada?lar?n?z? da ça??rabilirsiniz.

Yemek partisi verin

Bekar arkada?lar?n?z? ça??r?n ve o geceye özel tarifler deneyin.

Müzede bir gece

Biraz ilham ve sanat dolmak harika gelecek!

Yeni bir vibratör al?n

Söz konusu indirimler dü?ünülürse, bir tane sat?n almak için harika bir dönem!

Yarat?c? olun

Resim, boyama, belki uzun süredir erteledi?iniz yaz?y? yazma… Yarat?c?l???n?z? ortaya koyun.

Dövme yapt?r?n

Uzun süredir erteledi?iniz dövmeyi yapt?rmak için harika bir zaman! Bir y?l sonra bakt???n?zda size hala anlaml? gelecek bir dövme yapt?r?n.

Kalp at??lar?n?z? h?zland?r?n

Sizi korkutan bir ?eyler yap?n. ?çerde kaya t?rman???, trapeze s?n?f? veya outdoor sporlar…

Total
0
Shares