Evet, y?l?n o keyifli zaman? geldi çatt?.

Y?lba?? için geri say?mda oldu?umuz bu günlerde yap?lan haz?rl?klar aras?na seyahat planlar? da ilk s?radan eklenenlerden elbette ki.

E?er yeni y?l ruhunu yüksek doz ya?amay? arzuluyorsan?z, seyahat için önceli?iniz Avrupa’da bir ?ehir olacakt?r diye dü?ünüyoruz. Özellikle de, kas?m ay? sonundan itibaren kurulmaya ba?lanan Noel pazarlar?yla göz kama?t?ran o ?ehirlere ne dersiniz?

Dünyan?n en güzel ?ehirlerinin ev sahipli?i yapt???, bu festival havas?nda geçen pazarlar aras?ndan seçim yapmakta zorlananlara önerilerimiz a?a??da.

Avrupa’daki en iyi Noel pazarlar?na yönelik önerilerimiz size ???k tutmaya haz?r!

1. Prag +

Listenin ilk s?ras? Prag yer al?yor.

Avrupa’n?n en ?enlikli pazarlar?ndan birinin gerçekle?ti?i Wenceslas Meydan? sizi bekliyor. Kas?m ay?n?n son haftas? kurulmaya ba?lanan pazar, 1 Ocak’a kadar devam ediyor.

2. Macaristan – Budape?te +

En eski ve en geleneksel olan pazarlardan birini ke?fetmeye haz?r m?s?n?z? ?ehrin kalbinde yer alan Vorosmarty Meydan?’ndaki Budape?te Noel Pazar?; birçok el yap?m? ürünü ve Chimney Cake için en iyi lezzetleri sunmakta.

3. Paris  +

Paris’te, y?lba?? ruhunu ?ehrin tüm noktalar?nda hissetmek mümkün. Champs-Elysées’de yürürken, a?açlarda  y?lba?? ayd?nlatmalar? yolunuzu parlat?rken…

Noel pazarlar? da bu ruhun en önemli aktörlerinden elbette.

4. Viyana +

Viyana belediye binas?n?n d???ndaki Rathausplatz’da yer alan Noel pazar? da kendinizi kaybetmeniz mümkün.

Kas?m ortas?ndan itibaren aç?lan Noel pazar?, kaliteli yemekler sunan, yerel el sanatlar?, ev yap?m? hediyeler ve canl? müzikle daha da renklenen önemli renklere sahip.

5. Kopenhag +

Kopenhag bu listenin olmazsa olmaz?. Danimarka’n?n ba?kenti; ???klar ve mumlarla parlarken, ?ehrin en büyük festival pazar?n?n kurulmas?yla büyülü bir ortama da ev sahipli?i yapar.

 

Total
0
Shares