Her sezon yeni trendler için bir öncekine göre çok daha elveri?li olmakla birlikte, sürekli olarak al??veri? halinde olmay? sevmeyenler için de pek parlak bir durum olmamakta tabi.

Bu sebeple al??veri? s?ras?nda zamans?z parçalara yat?r?m yaparak ilerlemek en sa?l?kl?s? olacak. Bu bahar sadece stil sahibi ve taze hissetmekle kalmay?p ayn? zamanda zamans?z olan üç e?ilime dahil olmaya ne dersiniz?

Ayr?ca bu üç muhte?em parçayla gelecek y?llar için de yat?r?m yapm?? olacaks?n?z.

 

Mango

Beyaz Elbise
Beyaz elbise olmadan s?cak yaz günleri geçer mi?

En modern silüetler, klasikle?en parçalar, göz kama?t?r?c? kuma?lar, dantel detaylar… Alternatif konusunda asla s?k?nt?ya dü?meyece?iniz beyaz elbisede zamans?z ve ??k görünmenin tad?n? ç?kar?n.

 

Bershka

Noktalar? Takip Ediyoruz

Puantiyeli parçalar her zaman için ??kt?r ve ilkbahar-yaz aylar? için de arad???n?z taptaze görünüme kavu?man?z? sa?lar.

 

H&M

K?rm?z?
Canl? ve çarp?c? renkler, bahar?n en belirgin görünümlerinden biri ku?kusuz.

?çimizi k?p?r k?p?r eden k?rm?z?n?n gücünü ortaya ç?karmak için ufak ad?mlar bile atman?z yeterli olacak.

 

 

 

Total
6
Shares

Bir cevap yazın