Sa?l?kl? ya?am ve wellness alan?nda uluslararas? üne sahip SHA Wellness Clinic, kurulu?unun 10. y?ldönümünü SHA Residences projesi ile kutluyor. SHA Wellness Clinic içerisinde konumlanan 11 lüks residans, sa?l?kl? ya?am yolculu?unu ev konforunda deneyimlemek isteyenleri ?spanya’n?n en güzel bölgelerinden Valencia’ya davet ediyor.

SHA Wellness Clinic, ?ehir hayat?n?n olumsuz etkilerinden ar?nmak, bedensel ve zihinsel olarak yenilenmek isteyenleri wellness alan?nda devrim yaratan SHA Residences ile tan??maya davet ediyor. SHA, merkezde gerçekle?tirilen e?siz uygulamalara ek olarak sa?l?kl? ya?am konusunda ö?retileri ile ömür boyu sa?l?kl? ya?am?n anahtar?n? ev konforunda sunmak için tasarlanan 11 residans? ile sa?l?kl? ya?am tutkunlar?n? bekliyor.

Sa?l?kl? ya?am konusunda; ya?am tarz? ve diyete ek olarak, ya?anan ortam ve mekanlar?n önemini vurgulayan SHA, sa?l?k ve yap?lar aras?ndaki bu ili?kiyi inceleyerek, uzman ekibi ve dünyan?n en prestijli mimarlar? i?birli?i ile  tasar?m, malzeme ve teknolojinin sa?l?kl? ya?am yolculu?unda devrim yaratmay? hedefledi?i yepyeni mekan konsepti “SHA Residences” ? yaratt?.

SHA Wellness Clinic içerisine konumlanan 11 residans, boyutlar? 300 m² ila 500 m² aras?nda de?i?en Bahçe, Premier ve Penthouse modelleri ile misafirlerini bekliyor. ?çerisinde fitness merkezleri, hamam-sauna ve tedavi odalar?n? da içeren residanslar geni? cam sonsuzluk havuzlar? ile beden ve ruhu birlikte besliyor.

Özenle seçilmi? mizanpaj, iç mekanlar?n d?? mekânla etkile?imini koruyarak do?al güne? ?????ndan yararlanma, Feng Shui prensiplerine sayg?, teknolojinin kullan?m? ve sa?l?k, kromoterapi ve hava kalitesi ölçüm ve ar?tma mekanizmalar?na uyarlanm?? otomatik sistemler ile SHA Residences konfordan fazlas?n? sunuyor.  Do?al malzemeler ve do?aya sayg?l? sistemleri ile SHA Residences, sürdürülebilir bir yap? modeli ortaya koyuyor.

Total
0
Shares