Cildinizin sensörlerini yeniden uyand?r?n. Cildin titre?imini yenileyin.

Benefiance Wrinkle Smoothing Cream, cilt duyular?n?n nörobilimine odaklanarak iki haftada k?r???kl?klar?n görünümünde fark edilir bir de?i?im sa?l?yor. Zengin, pamuksu krem,Reneura Teknoloji+™sayesinde sinyalleri direkt olarak ileterek cildinizin, cilt bak?m?n?n ya?a meydan okuyan faydalar?na en iyi ?ekilde yan?t vermesini sa?l?yor. Görünür bir ?ekilde k?r???kl?klar? düzenlerken, hatlar? dolgunla?t?r?yor ve derinlenmesine nemlendirerek genç, ???lt?l? bir görünüm ortaya ç?kar?yor.

Shisiedo, farkl? cilt tipleri için üç farkl? dokuda sunuluyor. Ya?l? ciltler için Benefiance Wrinkle Smoothing Cream, kuru ciltler için Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched, gündüz kullan?m için ise Benefiance Wrinkle Smoothing Day Cream SPF 25 koleksiyonda yer al?yor.

SHISEIDO WHITE LUCENT BRIGHTENING GEL CREAM ?LE C?LD?N?Z I?ILDASIN

Cildinizin sensörlerini yeniden uyand?ran Shiseido White Lucent Brightening Gel Cream,lokal lekeleri hedef alarak tamamen ayd?nl?k, p?r?l p?r?l ve ?effaf bir cilt ortaya ç?kar?r.

Japonya’n?n kiraz çiçeklerinden ilham alan Sakura-Bright içeri?iyle haz?rlanan Shiseido White Lucent Brightening Gel Cream, cilt duyular?n?n nörobilimine odaklan?yor. Bu ferahlatan nemlendirici krem, Reneura Teknoloji+™ ile iç duyusal sinyalleri, cilt bak?m?n?n ya?a meydan okuyan faydalar?na cildin en iyi ?ekilde yan?t vermesini sa?l?yor. Cilde yo?un bir ayd?nl?k kazand?r?rken, koyu lekelerin görünümünü ve cilt tonundaki e?itsizli?i azalt?yor.Cildi nemlendirirken çizgileri yumu?at?yor ve tam bir ayd?nl?k sa?l?yor. Shiseido White Lucent Brightening Gel Cream ile cildinizin ???lt?s?n? artt?r?n.

SHISEIDO WHITE LUCENT OVERNIGHT CREAM & MASK

Shiseido White Lucent Overnight Cream & Mask, zengin içeri?i, komforlu jel krem yap?s? ile, cildin gece yap?lanma sürecine odaklan?yor. Yo?un nem vererek cildin gün boyunca görmü? oldu?u hasarlar? uykuda onarmaya yard?mc? oluyor. Derinlemesine bir ayd?nl?k kazand?rarak, koyu lekelerin görünümünü ve cilt tonundaki e?itsizli?i azalt?yor.Daha yo?un bir bak?m için maske olarak da kullan?labilen ürünü, cildi temizledikten sonra gece uygulayabilirsiniz. Maske için e?it olarak yo?un miktarda yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Total
0
Shares