2019’a girmeden önce sezonun gerisinde kalan parçalar?n?zla vedala?t?ysan?z, gard?robunuzda yeni bir düzenlemeye de çoktan gitmi?sinizdir muhtemelen.

Zamans?z duru?lar?yla y?llard?r kulland???n?z ve kullanaca??n?z o klasik parçalar? da elinizin alt?na yerle?tirmenin tam s?ras?.

Peki, ?imdi asla ikinci plana atmaman?z gereken o yat?r?m parçalar? yeniden hat?rlamaya ne dersiniz? Dolab?n?zdan asla ç?kmamas? gereken bu parçalar, klasik stil aray???nda olanlar için göz ard? edilmemeli.

#1 Blazer

Düz renkte bir blazer, dolab?n?zda her zaman için çok yönlü bir parça olmaya haz?r.

?ster bir elbise ile isterseniz de kot pantolon ve ti?örtle e?le?tirebilirsiniz.

#2 Monokrom Aksesuarlar

Aksesuarlar?n?zdaki monokrom ruhun etkisiyle her zaman için garanti ??kl?k sizinle olacak.

Modern seçimlerle vintage görünümlü parçalar? yan yana kullanmay? es geçmeyin.

#3 Mokasen Ayakkab?

Deri mokasen ayakkab?lar?n güncelleme gelmi? hallerini (nak??l? ve kürk astarl?) ya da orijinal modellerini…

Gard?robunuzun ayr?lmaz parças? olmas? gereken ayakkab?lardan.

#4 Saat

Saatler en güzel yat?r?m parçalar?ndan biri. Özellikle de zamans?z stillerde tercih edece?iniz bir model, stilinizin kurtar?c?s? olmaya aday.

#5 ?pek Etek

Bu çok yönlü etek, cool k?zlar?n gard?roplar?n?n en i?levsel parçalar?ndan.

#6 Trençkot

??k ve elegan bir duru? yakalaman?n en önemli kurtar?c? parças?. Siyah bir mini etekle e?le?tirdi?inizde de görünümünüzü parlatman?z mümkün.

#7 Deri Bot

Özellikle de kullan??l? bir midi elbiseyle, bu k??? etkileyici bir ?ekilde geçirmeniz mümkün.

Total
0
Shares