E?lenceli bir gerçek: ?i?me montlar bu y?l tüm gard?roplara yerle?meye haz?rlan?yor.

Yükselen e?ilimleri kenardan izleyerek takip etmek isteyenler, bu konuya siyah ?i?me bir mont ile çözüm getirebilirler.

Ama daha fazlas? için ata?a geçmeye haz?rlananlar, renklere ve alternatifli kombin önerilerine aç?kt?r diye dü?ünüyoruz. 

A?a??da da ferahlat?c? bir parlamaya odaklanm?? kombin ke?ifleri yer al?yor. Baz?lar? so?uk havalarda renk arayan kad?nlar için en do?ru seçim olmay? beklerken, baz?lar? ise minimalist duru?un tad?n? ç?kar?yor. Bu birbirinden farkl? kombinlerin en büyük ortak özelli?i ise çok ??k ve cool olmalar?. “Is?nmak” için her ?ey haz?r gibi, son seçim sizde!

#1


Bu, tek ba??na ba?rol oyuncusu olan ?i?me mont için tek ihtiyac?n?z siyah bir tayt.

#2

@alyssainthecity

Koyu renkli ?i?me montunuzu, so?uk havalar?n vazgeçilmezi olan beyaz bal?kç? kazakla kombinleme, ??k bir görünüm için en garanti yollardan.

Bu görünümü, alt?n rengi aksesuarlarla da taçland?rmay? unutmay?n.

#3

Siyah kalem etek, çorap çizme ve canl? renklerde bir ?i?me mont. Üniforma haline gelecek bir kombin tam kar??n?zda. 

#4

@shopmcmullen

?i?me mont kombininizi daha da parlatmak için büyük ve dikkat çeken küpelerden de destek almay? es geçmeyin.

#5

Beyaz ?i?me mont, tepeden t?rna?a siyah giyinmek istedi?iniz günler için sizi bekliyor. 

#6

@himichelleli

Farkl? parçalar? yan yana getirmekten korkmay?n.

Ekose pilili etek, kireç ye?ili bir üst ve spor ayakkab? ile bu ?i?me mont kombininin havas?n? h?zla yükseltebilirsiniz. 

#7

@sabinasocol

80’ler esintisi için ilham verici bir görünüm. Jean ve beyaz ti?ört gibi iki temel parçay? bulu?turan mükemmel bir ?i?me mont.

#8


@IENKI_IENKI

Renkli bir bo?azl? kazak, o renkleri daha da kuvvetlendirecek ?i?me bir mont ve ortaya ç?kan “çabas?z ??kl?k”.

Total
0
Shares