FOREO LUNA ailesinin üyeleri olan LUNA™ 2, LUNA™ mini 2, LUNA™ go ve LUNA™ play plus modelleri farkl? ihtiyaçlara cevap vermek için tasarland?. Sizin cildinizin hangi FOREO’ya ihtiyac? oldu?unu nas?l anlars?n?z? Cevab? yaz?m?z?n içinde sakl?.

35 ya? ve üzerindeysen

Y?llar ne çabuk ak?p gitti. Ak?p giden zaman içinde ya?anan her an?n en özel duygular? ise yüzünüzde ince çizgiler b?rakt?. Cildinizde olu?an k?r???kl?klar aynaya bak?nca sizi üzüyorsa sizin için LUNA 2 do?ru tercih olacak.. Çünkü LUNA 2 anti-aging modu ile cilt ya?lanmas?na odaklan?rken ayn? zamanda cildinizi derinlemesine temizleyerek güzelli?inize ???lt? kat?yor.

Her an?nda özel hissetmek istiyorsan

Ya?am?n her an?nda kendini özel hissedenlerden biriyseniz FOREO sizi anl?yor ve ki?iselle?tirilebilen cilt bak?m? sunuyor. Üç bölgeli yüz temizleme ba?l??? ile tüm cilt tipleri için optimize edilebilen LUNA™ mini 2 tam da size göre. Ayr?ca cildinize zarar vermeden nazikçe temizlemeye yarayan medikal standarttaki silikon ba?l???, bakteri birikimini engelleme özelli?i ile plastik veya naylon malzemeli yüz temizleme cihazlar?ndan 35 kat daha hijyenik bir bak?m ritüeli  sunuyor.

Seyyahlara özel bak?m

“Ben çok gezerim, gitti?im yerlerde de bak?m?m? asla ihmal etmem” diyorsan?z, LUNA go tam size göre. Minik boyu ile valizinizde hiç yer kaplamayacak ve seyahatleriniz s?ras?nda sadece 2 dakikada günlük cilt bak?m?n?z? kusursuz olarak gerçekle?tirebileceksiniz. Cildinize sa?lad??? temizli?in yan? s?ra do?al güzelli?ini geri kazand?ran LUNA go ile tüm seyahat foto?raflar?n?zda güzelli?iniz ön planda olacak.

Gençlik ba??mda duman

“Gencim, güzelim, h?zl? ya?ar?m” diyenler için geli?tirilen LUNA™ play plus 7 ayr? renk seçene?i ile rengarenk hayat?n?za ayak uyduruyor. Genç ya?larda olu?an gözenekleri ba??ndan önleyerek ilerleyen ya?larda hep genç görünmenizi sa?layacak olan ürün tek ?arjla 400 defa kullan?labiliyor ve 2 bölgeli ba?l??? ile hem yanak gibi geni? cilt yüzeyini hem de T bölgesini nazikçe temizliyor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.