Günün her saatinde konfor ve ??kl??? sunmak için tasarlanan Smart 360 Flex özelli?ine sahip Dockers® Smart 360 Flex Downtime Skinny, inovatif dört yönlü esneme teknolojisiyle eksiksiz bir konfor sunarken dar astarl? yap?s?yla sade ve rahat bir görünüm sergiliyor.

Gizli fermuar tasar?m?, ceplerde esneyen kuma?lar ve esnek bel bant? özelli?iyle güncellenen Smart 360 Flex Downtime Skinny, dayan?kl? ve özgüvenli görünümüyle ??k ve rahat erkeklerin tercihi olacak.

?novatif 360 Flex kuma??yla yenilenen Dockers® kesimleri, sundu?u konfor ile ??kl??? bir ya?am biçimi haline getiriyor. Smart 360 Flex ile erkek giyiminde ç???r açan Dockers® ayr?nt?lara, rahatl??a ve ??kl??a önem veren erkeklerin tercihi olmaya ediyor.

30 y?ll?k khaki uzmanl???n? zirveye ta??yan Dockers®, bugüne kadar üretti?i en inovatif pantolon modeli Smart 360 Flex ile hem ??k bir görünüm hem de rahatl??? birarada sunuyor. Smart 360 Flex Downtime Skinny ile Dockers®,  hem ofiste hem de ??k bir ak?am yeme?inde rahatl?k ve konforu erkeklerin aya??na getiriyor. Dockers®, deneyen herkesin tüm renklerine sahip olmak istedi?i slim tapered modeline gösterilen yo?un ilgiden sonra fit bir görünüm sunan yeni kesim Smart 360 Flex Downtime Skinny ile erkeklerin beklentilerini kar??lamaya devam ediyor.

Bir Dockers® inovasyonu: Smart 360 Flex Downtime Skinny

Dockers®’?n en yeni inovasyonu olan hem yatay hem de dikey olarak esneyen Smart 360 Flex özelli?i ve dar astarl? yap?s?yla sade bir stil sunan Dockers® Smart 360 Flex Downtime Skinny, günün ilk saatlerinden uzun geçen bir gecenin sonuna dek, giyildi?i ilk anki görünümünü koruyabiliyor. Tipik streç kuma?lar?n aksine dört yöne do?ru esneyebilmesiyle öne ç?kan Dockers® Smart 360 Flex Downtime Skinny, eksiksiz bir konfor sunmak tasarland?.

Klasik cep tasar?m?, ceplerde esneyen kuma? yap?s?, gizli fermuar tasar?m? ve esnek bel bant? özelli?iyle güncellenen Dockers® Alpha Skinny Tapered, dayan?kl? ve özgüvenli görünümü ile bir erke?in isteyebilece?i tüm özelliklere sahip.

Klasik haki renginden, moda olan aç?k renk tonlara kadar çok çe?itli yeni renklerde sunulan Dockers® Alpha Skinny Tapered, bahar mevsimine uygun mükemmel renk alternatifleri sunuyor.  Art?k tek yapman?z gereken, Dockers® ile i?e ve e?lenceye odaklanmak.

80’lerden bugüne… Rahat, ça?da? ve ‘esnek’

Dockers®, erkeklerin i? hayat?nda resmi tak?mlara alternatif k?yafetler aramaya ba?lad??? ve ki?isel stilini ortaya koyabilmeye imkan? sunan parçalara yöneldi?i 1980’lerde do?du. Giyim kodlar?n?n gelenekselden günümüzün ‘casual’ olarak ifade edilen tarz?na do?ru kayd??? süreçte, ç???r açan pantolonlar?yla her seferinde erkeklerin gönlünü fethetti.

Hem modern hem profesyonel görünümü ayn? parçalarda birle?tirmeyi ba?ard?. ?imdi Smart 360 Flex koleksiyonu ile günün her an?nda erkeklerin yan?nda olmay? sürdürüyor. Rahatl??? ve ça?da? görünümüyle, erkekleri sabah?n ilk saatlerindeki bir üst yönetim toplant?s?ndan, geceye uzanan happy hour’lara kadar en ??k ?ekilde ta??yor.

 

Total
0
Shares